KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO

Adres

Plac Marii-Curie Skłodowskiej 5
20-036 Lublin

Kontakt

Adres do korespondencji:
Katedra Prawa Finansowego
Instytut Administracji i Prawa Publicznego
Wydział Prawa i Administracji UMCS
Plac Marii-Curie Skłodowskiej 5
20-031 Lublin


Strona internetowa Katedry Prawa Finansowego UMCS: www.finansowe.umcs.pl