KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO I NAUKI O ADMINSTRACJI

Opis

Godziny dyżurów

L.p.

osoba

numer pokoju/telefon 81 537+

dzień / godziny dyżuru

1.

Prof. dr hab. Marian Zdyb

Kierownik Katedry

 715/52-37

Czwartek

12.40-14.20

2.

Prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak

 708/51-35

Środa

12.00-13.30

3.

Dr hab. Piotr Szreniawski, prof. UMCS  

 707/51-37

Środa

11.30-13.00

 

4.

Dr Dorota Lebowa

 712/51-40

Środa 12.45-14.45 Czwartek 8.30-9.30

5.

Dr Wojciech Taras

 712/51-40

Poniedziałek 11.10-12.40

Czwartek 14.20-15.50

6.

Dr Marcin Roliński

 703/58-18

Środa 18.00-19.00

Czwartek 10.30-12.30

7.

Dr hab. Kamil Sikora, prof. UMCS

 703/58-18

 

Czwartek

9.30-11.00

8.

Dr Eliza Komierzyńska-Orlińska

 709/51-38

Urlop wychowawczy do 24.08.2020 r.

9.

Dr Anna Ostrowska

 709/51-38

Poniedziałek 15.30-16.00

Środa 9.30-11.00

10.

Dr Grzegorz Lubeńczuk

 623/59-79

Czwrtek 11.00-12.00

Piątek 8.00-9.00

11.

 Dr Emil Kruk

 623/59-79

Poniedziałek 12.50-13.50

Czwartek 13.50-15.50

12.

Dr Hanna Spasowska-Czarny

 623/59-79

Poniedziałek 8.00-9.30

Środa 8.00-9.30

13.

Dr Agnieszka Wołoszyn-Cichocka

 623/59-79

Środa 8.40-9.40

Czwartek 13.00-14.00

Piątek 8.40-9.40