KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ, SPOŁECZNEJ I REGIONALNEJ

Kontakt

Godziny dyżurów

Godziny dyżurów pracowników naukowych publikowane są w ich profilach osobowych.

Opis

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Andrzej Miszczuk

W katedrze Polityki Gospodarczej, Społecznej i Regionalnej skoncentrowane są trzy kierunkowe dyscypliny: polityka gospodarcza, polityka społeczna i gospodarka regionalna. Prowadzone są one w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów dyplomowych i magisterskich, na kierunku Ekonomia. Wybrane zagadnienia z tych dyscyplin są realizowane jako przedmioty specjalnościowe i fakultatywne (m.in.lokalne i regionalne rynki pracy, ubezpieczenia społeczne, teorie rozwoju regionalnego, planowanie przestrzenne i lokalizacja działalności gospodarczej).

Rozwój naukowy pracowników Katedry związany jest z wybranymi zagadnieniami polityki gospodarczej, społecznej bądż regionalnej. Obecnie pracownicy katedry skoncentrowani są mi.in. na następujących problemach naukowych: przesłankach i czynnikach rozwoju regionów i gmin, roli partnerstwa publiczno-społeczno-prywatnego w realizacji zadań polityki społecznej i regionalnej, rynkach pracy państw członkowskich UE w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej.