Katedra Muzyki Jazzowej i Rozrywkowej

Kierownik: dr hab. Mariusz Bogdanowicz, prof. UMCS

Pracownicy: