KATEDRA MARKETINGU

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Kontakt

Sekretariat:
mgr Bogumiła Brzuchala
(81)537-51-73
iz@poczta.umcs.lublin.pl


Godziny dyżurów:
pon.-pt. - 7.15.-15.15

Godziny dyżurów

Szczegółowe informacje o dyżurach zostały umieszczone w profilach pracowników.

Opis

Aktualna problematyka działalności naukowo-badawczej Katedry Marketingu obejmuje:

 1. Zachowania konsumentów na rynku, w tym: badanie zachowań konsumentów moderowanych przez technologie informacyjno-komunikacyjne; zachowania konsumentów związane z wielokanałowymi procesami zakupowymi; zmiany zachowania klientów usług finansowych pod wpływem technologii ICT; cena jako instrument oddziaływania na zachowania konsumentów; handel detaliczny i kreowanie wartości dla klienta.
 2. Strategie marki: narzędzia kreowania nowej marki i repozycjonowania istniejącej; marki własne sieci handlowych.
 3. Współczesna konsumpcja: uwarunkowania i trendy w konsumpcji, etnocentryzm konsumencki.
 4. Metodologia badań ilościowych i jakościowych rynku.

W działalności dydaktycznej Katedra prowadzi dwie specjalizacje na kierunku Zarządzanie:

 • na I st. Reklama i nowoczesne formy komunikacji;
 • na II st. Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy.

Na innych kierunkach studiów na Wydziale Ekonomicznym pracownicy Katedry prowadzą przedmioty marketingowe.

 

PUBLIKACJE

Najnowsze publikacje pracowników katedry:

 1. Bondos I., Cena jako marketingowy instrument oddziaływania na konsumentów, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ss.274.

 2. Kaszycka I., Consumer Behaviour in Music Industry: Generations X and Y, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, 2017, VOL. LI, 2, s. 113-121.

 3. Kaszycka I., Customer Relationship Management in Music Industry–does Sharing Music Online Works?, Managing Innovation and Diversity in Knowledge Society Through Turbulent Time: Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference 2016, ToKnowPress, 2016, s. 277-282.

 4. Lembrych-Furtak R., The Use of the Concept of Archetypes in Building an International Brand of Ladies' Lingerie, Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Логістика», № 762, 2013, ss. 225-232.

 5. Lembrych-Furtak R., Strategiczne aspekty zarządzania marką, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, 2015, Vol. XLIX, 1, ss. 63-70.

 6. Lembrych-Furtak R., Marketing challenges and opportunities in multi-channel distribution, Annales UMCS, Sectio H, 2017, VOL. LI, 2, s. 151-158.

 7. Łukasik P., Uwarunkowania rozwoju rynku marek własnych w segmencie premium, [w:] Handel we współczesnej gospodarce, red. M. Sławińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2016, s. 138-147.

 8. Łukasik P., Schivinski B., Pomiar kapitału marek własnych detalistów, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, 2015, Vol. 49, s. 81-88.

 9. Łukasik P., Schivinski B., Determinanty zakupu marek własnych sieci handlowych przez polskich konsumentów, Handel Wewnętrzny 2015, 5(358), s. 217-223.

 10. Lipowski M., Bondos I., The influence of perceived media richness of marketing channels on online channel usage: Intergenerational differences, "Baltic Journal of Management", 2018, Vol. 13, Issue: 2, s. 169-190.

 11. Lipowski M., Bondos I., The power of customer own experience. An empirical research on intention to use  online channel, Oxford Conference Series, ICBEMM & AICILS 2018 (Oxford) Conference Proceedings, s. 17-25.

 12. Sobczyk G., Market Information System in Enterprise Marketing Management, Handel Wewnętrzny 2016 nr 4, s. 277-289.

 13. Sobczyk G., Determinants of Consumption and Consumer Behaviours in Poland in the Context of Globalization, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, 2017, Vol. LI, 2, s. 219-226.

 14. Sobczyk G., Zachowania konsumentów wobec nowych trendów w konsumpcji - wyniki badań, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, 2018, Vol. LII, 1, s. 171-180.

 Szczegółowe informacje dot. publikacji zostały umieszczone w profilach pracowników.

 

KONFERENCJE

Katedra Marketingu UMCS wraz z Katedrą Marketingu i Logistyki Uniwersytetu Narodowego "Politechnika Lwowska" od 2013 roku współorganizują międzynarodowe konferencje naukowe "Marketing w procesie internacjonalizacji rynku". Artykuły uczestników konferencji publikowane są w języku angielskim.

 • 2013 r. - konferencja odbyła się we Lwowie, artykuły opublikowano w czasopiśmie "Logistyka" (Логістика) nr 762.
 • 2015 r. - konferencja pt. "Kultura-Wirtualizacja-Globalizacja" miała miejsce w Lublinie, artykuły opublikowano w Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio H Oeconomia (Vol 49, No 1)
 • 2017 r. - konferencja pt. "Perspektywa organizacji i konsumenta" została zorganizowana we Lwowie, artykuły opublikowano w Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio H Oeconomia (Vol 51, No 2) i czasopiśmie "Logistyka" (Логістика) nr 863.
 • 2019 r. - konferencja pt. "Marketing w procesie internacjonalizacji rynku. Nowe wyzwania otoczenia" odbędzie sie w Lublinie w dniach 31.05-2.06.2019 r. Patronat merytoryczny objęło Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingowe. Partnerem konferencji jest  PGE Obrót S.A. Sponsorami konferencji są EDWANEX Sp. z o.o. sp. k. oraz Urząd Miasta Lublin.

 

 

Tematyka konferencji:

 • zachowania konsumentów,
 • współczesne trendy w konsumpcji,
 • nowoczesne rozwiązania w logistyce,
 • procesy logistyczne na rynkach krajowych i międzynarodowych,
 • marketing w kreowaniu wartości dla klientów,
 • nowe rozwiązania w handlu, ścieżki zakupowe konsumenta,
 • platformy cyfrowe łączące kupujących i dostawców,
 • urządzenia mobilne i aplikacje w marketingu i logistyce,
 • narzędzia marketingowe w gospodarce współdzielenia,
 • odwrót od marki globalnej, powrót do marki lokalnej?
 • strategie przedsiębiorstw wobec nowych wyzwań rynkowych.

 

Rada naukowa konferencji:

 • dr hab. prof. UMCS Marcin Lipowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – przewodniczący rady naukowej ze strony polskiej,
 • prof. dr hab. Yevhen Krykavskyy, Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska” – przewodniczący rady naukowej ze strony ukraińskiej,
 • prof. dr hab. Genowefa Sobczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • prof. dr. hab. Oleh Karyy, Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska”,
 • dr hab. prof. UMCS Radosław Mącik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 • prof. dr hab. Anna Dąbrowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 • prof. dr hab. Sławomir Smyczek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • prof. dr hab. Jan W. Wiktor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

 

Miejsce i koszt konferencji:

 • Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie (http://lcklubelskie.pl)
 • Opłata za udział w konferencji wynosi 850 zł (z VAT) i obejmuje: publikację w czasopiśmie naukowym „Annales UMCS”, sectio H, uczestnictwo w programie merytorycznym konferencji, przerwy kawowe, dwa obiady i uroczystą kolację.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji wniesiona opłata konferencyjna nie będzie zwracana.

 

Publikacja:

 • Artykuły w języku angielskim do 25 000 znaków będą opublikowane w „Annales UMCS”, sectio H (11 punktów według aktualnej punktacji). Warunkiem publikacji są pozytywne dwie recenzje. Autor jest zobowiązany do samodzielnego przesłania artykułu za pomocą platformy „Annales UMCS”: https://journals.umcs.pl/h/author/submit/1.

 

Sekretarze konferencji:

 • mgr Inga Słowikowska – sekretarz konferencji ze strony polskiej, Katedra Marketingu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, inga.slowikowska@poczta.umcs.lublin.pl,
 • doc. dr Nazar Hlynskyy – sekretarz konferencji ze strony ukraińskiej, Katedra Marketingu i Logistyki, Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska”, nazar.glynskyj@gmail.com.

 

Pracownicy

Władze

Kierownik Katedry - dr hab., prof. nadzw. UMCS Marcin Lipowski

 

Zainteresowania naukowe  i tematyka aktualnie prowadzonych badań:

 1. Antecedencje i konsekwencja kapitału marek własnych sieci handlowych.
 2. Nowe zjawiska w konsumpcji.
 3. Patrycypacyjne mechanizmy cenowe.
 4. Zachowania podmiotów na rynku we współczesnych uwarunkowaniach.
 5. Zarządzanie ceną w warunkach sprzedaży wielokanałowej.
 6. Zarządzanie i marketing branży muzycznej.
 7. Zarządzanie marką i budowanie silnej marki.
 8. Zmiany w konsumpcji gospodarstw domowych pod wpływem zmian otoczenia.

Zrealizowane granty:

 1. Grant w ramach problemu węzłowego 13.2 oraz Centralnego Programu Badań Podstawowych 10.05 – ich kierownik i główny wykonawca;
 2. Współwykonawca grantów w problemie węzłowym 11.11 i Resortowym Programie Badań Podstawowych III.55. Projekty badawcze obejmowały problematykę rynku usług lub funkcjonowania przedsiębiorstwa usługowego;
 3. Współwykonawca projektu 1 H02 C02608 (kierownik: Czesław Skowronek) – problematyka restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych;
 4. Grant promotorski nr 1 H02D 02918 (wykonawca Robert Furtak) – problematyka marketingu partnerskiego;
 5. Grant promotorski nr 1 H02D 05328 (wykonawca Przemysław Łukasik) – tematyka zachowań zakupowych konsumentów dóbr żywnościowych.
 6. Grant dla młodych naukowców (wykonawca Ilona Bondos) - badanie postaw i opinii konsumentów wobec różnych poziomów cen (2013/2014).
 7. Grant dla młodych naukowców (wykonawca Ilona Bondos) - rola ceny w strategii międzykanałowej migracji klientów usług (2016/2017).
 8. Grant badawczy finansowany ze środków NCN (wykonawca Ilona Bondos i Marcin Lipowski) pt. „Modelowanie dystrybucji usług w gospodarce sieciowej” nr 2014/13/B/HS4/01612, okres realizacji 2015-2018.