KATEDRA HISTORII PAŃSTWA I PRAWA

Kontakt

Wydział Prawa i Administracji UMCS
pl. M.C. Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
sekretariat Instytutu, pon.-pt. 7.30-15.30, tel. (81) 537-53-48

Opis

W 1949 r. na Wydziale Prawa UMCS utworzono Katedrę Historii Prawa i Ustroju Polskiego (kierownik: prof. dr Józef Mazurkiewicz w latach 1949-1973) oraz Katedrę Powszechnej Historii Ustrojów i Prawa (kierownik: prof. dr hab. Leon Halban w latach 1949-1960 a po nim doc. dr hab. Witold Sawicki w latach 1960-1973). W r. 1951 ich nazwy zmieniono na: Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego oraz Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa. W 1970 r. obie stały się częścią Zakładu Historii Państwa i Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych. 1 września 1972 r. powstał Zakład Historii Państwa i Prawa, aktualnie Katedra Historii Państwa i Prawa. Kierownicy Katedry: prof. dr Józef Mazurkiewicz (1973-1974), prof. dr hab. Władysław Ćwik (1974-1978), prof. dr hab. Artur Korobowicz (1978-2008), prof. dr hab. Wojciech Witkowski (2008-2016) i obecnie dr hab. Andrzej Wrzyszcz.

 DAWNI PRACOWNICY KATEDRY

- śp. prof. dr hab. Ćwik Władysław (ur. 1929, zm. 2009, zatr. 1953-1978)
- śp. prof. dr Halban Leon (ur. 1893, zm. 1960, zatr. 1949-1960)
- śp. dr hab. Klementowski Marian prof. UMCS (ur. 1943, zm. 2013, zatr. 1965-2013)
- śp. prof. dr hab. Korobowicz Artur (ur. 1938, zm. 2017, zatr. 1961-2017)
- śp. dr hab. Markiewicz Jerzy prof. KUL (ur. 1928, zm. 2015, zatr. 1950-1958)
- śp. prof. dr Mazurkiewicz Józef (ur. 1904, zm. 1977, zatr. 1949-1974)
- śp. doc. dr hab. Reder Jerzy prof. KUL (ur. 1927, zatr. 1950-, zm. 2011)
- śp. doc. dr hab. Sawicki Witold (ur. 1904, zm. 1973, zatr. 1956-1973)
- śp. dr Szwarc Wojciech (ur. 1940, zm. 2001, zatr. 1962-2001)

Pracownicy

Władze

Kierownik: dr hab. Andrzej Wrzyszcz prof. UMCS

DYŻURY W SEMESTRZE LETNIM 2018/2019

dr hab. Andrzej Wrzyszcz prof. UMCS: wt. 13.00-14.30
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS: wt. 9.30-11.00
doc. dr Wiesław P. Tekely: wt. 11.00-12.30, śr. 11.00-12.30
dr Anna Fermus-Bobowiec: wt. 11.00-12.30, śr. 9.30-11.00
dr Zbigniew Kalandyk: wt. 12.30-14.00, śr. 12.30-14.00
dr Karol Dąbrowski: wt. 13.00-14.30, śr. 14.30-16.00
mgr Mariola Szewczak-Daniel: urlop
mgr Hubert Mielnik: śr. 9.30-11.00, czw. 9.30-11.00
mgr Krzysztof Seroka: pon. 9.35-11.05, śr. 9.35-11.05

PROFIL BADAWCZY KATEDRY

- Historia prawa, nauki, nauczania i kultury prawnej oraz wymiaru sprawiedliwości do XX stulecia (koordynator: dr hab. Andrzej Wrzyszcz prof. UMCS)
- Historia administracji, nauki administracji i myśli administracyjnej od XVIII do XX wieku (koordynator: dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS)

SYLABUSY - SEMESTR ZIMOWY 2018/2019

- Dzieje parlamentaryzmu polskiego [PA-ADS1-M-85] (wykł. monogr. Administracja stacjonarna I stopnia)
- Dzieje wymiaru sprawiedliwości [PA-ADN2-K-201] (wykł. kier. Administracja niestacjonarna II stopnia)
- Ewolucja prawa gospodarczego w XIX i XX wieku [PA-PRM-EPG] (wykł. kier. Prawno-menedżerski stacjonarny)
- Ewolucja ustroju państwa w czasach nowożytnych [PA-ADS1-K-88] (wykł. kier. Administracja stacjonarna I stopnia)
- Ewolucja ustroju państwa w zakresie funkcjonowania służb państwowych [PA-BWN.121] (wykł. kier. Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia niestacjonarne)
- Historia administracji [PA-ADS1-93] (Administracja stacjonarna I stopnia)
- Historia administracji [PA-AD.92] (Administracja niestacjonarna I stopnia)
Historia prawa polskiego [PA-P.S.HPP/Z] (Prawo stacjonarne - sem. zimowy) 
Historia prawa polskiego [PA-PN-HPP1] (Prawo niestacjonarne - sem. zimowy) 
Powszechna historia prawa [PA-P.S.PHP/Z] (Prawo stacjonarne - sem zimowy) 
Powszechna historia prawa [PA-PN-PowszH1] (Prawo niestacjonarne - sem. zimowy)

SYLABUSY - SEMESTR LETNI 2017/2018

- Dzieje parlamentaryzmu polskiego [PA-AD.1] (wykł. monogr. Administracja niestacjonarna I stopnia)
Ewolucja polskiego prawa skarbowego [PA-PB-EPPS] (wykł. kier. Prawno-biznesowy stacjonarny)
Historia administracji w nowożytnej Europie [PA-P-M-125] (wykł. kierunkowy Prawo stacjonarne) 
Historia administracji w nowożytnej Europie [PA-PN-HAwNE] (wykł. kierunkowy Prawo niestacjonarne) 
Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce [PA-BW.15] (Bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne II stopnia) 
Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce [PA-BW.16] (Bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarne II stopnia)
Historia prawa polskiego [PA-P.S.HPPL] (Prawo stacjonarne - sem. letni)  
Historia prawa polskiego [PA-PN-HPP2] (Prawo niestacjonarne - sem. letni)
Metodyka i praktyka badań historycznoprawnych [PA-P-MiPBH] (wykł. monogr. Prawo stacjonarne)  
Powszechna historia prawa [PA-P.S.PHP/L] (Prawo stacjonarne - sem. letni)
Powszechna historia prawa [PA-PN-PHP2] (Prawo niestacjonarne - sem. letni)
Powszechna historia służb ochrony porządku publicznego [PA-BW-LS-33] (Bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne I stopnia)
Powszechna historia służb ochrony porządku publicznego [PA-BW.34] (Bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarne I stopnia)
- Ustrój i prawo na ziemiach polskich od X do XX wieku [PA-AD.69] (wykł. monogr. Administracja niestacjonarna II stopnia)