KATEDRA GERMANISTYKI

Kontakt

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A,
20-031 Lublin (Nowa Humanistyka, V piętro)


Kontakt w sekretariacie Instytutu Neofilologii:
mgr Maria Frąckiewicz
pok. 415 (Nowa Humanistyka, IV piętro)
plac M. Curie-Skłodowskiej 4A,
20-031 Lublin
tel. (+48) 81-537-26-64
e-mail:roserom@poczta.umcs.lublin.pl


Strona www: https://www.umcs.pl/pl/katedra-germanistyki-umcs.htm