Katedra Geomorfologii i Paleogeografii

Historia

Historia Katedry sięga 1945 r., kiedy to na Wydziale Przyrodniczym UMCS została utworzona Katedra Geografii Ogólnej, której pierwszym kierownikiem został prof. Adam Malicki. W 1949 r., w związku z powołaniem do życia Katedry Geografii Ekonomicznej, dotychczasowa Katedra Geografii Ogólnej została przekształcona w Katedrę Geografii Fizycznej, w skład której wchodziły: Zakład Geografii Fizycznej oraz Stacja Naukowa w Równi koło Ustrzyk Dolnych. W 1970 r., po reorganizacji UMCS, Zakład Geografii Fizycznej stał się częścią Instytutu Nauk o Ziemi. Po wyodrębnieniu się Zakładu Geomorfologii w 1992 r., Zakład zmienił nazwę na Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii. W 2011 r. w związku z utworzeniem Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Zakład przyjął nazwę - Zakład Geoekologii i Paleogeografii. Po 16 latach, w październiku 2018 roku Zakład został scalony z Zakładem Geomorfologii, pod nazwą Zakład Geomorfologii i Paleogeografii. Od 1 października 2019 r. obowiązująca nazwa to Katedra Geomorfologii i Paleogeografii.

Kierownicy Katedry/Zakładu:

  • prof. dr hab. Adam Malicki (1945-1977)
  • prof. dr Henryk Maruszczak (1977-1993)
  • prof. dr hab. Józef Wojtanowicz (1993-2006)
  • prof. dr hab. Maria Łanczont od 2006 roku

Kierownik Katedry:

Pracownicy: