Katedra Fizyki Teoretycznej

Utworzona w 1995 roku Katedra Fizyki Teoretycznej jest złożona z czterech zakładów. Badania naukowe prowadzone w Katedrze dotyczą głównie zagadnień struktury jądra atomu i reakcji jądrowych, teorii fazy skondensowanej, astrofizyki i fizyki Słońca, nanofizyki oraz fizyki matematycznej. W tych dziedzinach KFT osiągnęła znaczącą pozycję w kraju i ma liczące się kontakty międzynarodowe. Wyrazem jakości badań może być stale rosnąca liczba artykułów w czasopismach tzw. listy filadelfijskiej, plasująca Katedrę fizyki Teoretycznej w ścisłej czołówce polskich zespołów fizyków teoretyków.
Dokonania naukowe KFT zostały dostrzeżone przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, która w ramach programu MILAB przyznała grant na remont pomieszczeń Katedry oraz w ramach subwencji interwencyjnych dała poważną dotację na rozbudowę klastra obliczeniowego.
Od roku 1994 KFT organizuje doroczne Warsztaty Fizyki Jądrowej w Kazimierzu Dolnym, które przekształciły się z imprezy ogólnopolskiej w międzynarodową konferencję (http://kft.umcs.lublin.pl/wfj/). Materiały Warsztatów w Kazimierzu są publikowane w filadelfijskim czasopiśmie International Journal of Modern Physics E, wydawanym przez World-Scientific. 

Adres
ul. Radziszewskiego 10
20-031 Lublin
tel./fax: (81) 537-6190
e-mail: fizsek@kft.umcs.lublin.pl
 
Sekretariat KFT IF UMCS

mgr Anna Wielgus (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 301 (III p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6190
e-mail: teorsek@poczta.umcs.lublin.pl


Kierownik Katedry Fizyki Teoretycznej


prof. dr hab. Andrzej Góźdź (strona internetowa IF UMCS) (KFT ZFM IF UMCS) 

Pokój: 312 (III p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6239
e-mail: andrzej.gozdz@umcs.lublin.pl


 Pracownicy


prof. dr hab. Andrzej Baran (strona internetowa IF UMCS(KFT ZTJA IF UMCS) (pracownik emerytowany)

Pokój: 310 (III p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6174
e-mail: andrzej.baran@umcs.pl


dr hab. Artur Dobrowolski (strona internetowa IF UMCS(KFT ZFM IF UMCS)

Pokój: 311 (III p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6164
e-mail: arturd@kft.umcs.lublin.plartur.dobrowolski@poczta.umcs.lublin.pl


prof. dr hab. Tadeusz Domański (strona internetowa IF UMCS(KFT ZTFS IF UMCS)

Pokój: 313 (III p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6241
e-mail: tadeusz.domanski@umcs.pl
strona www: http://kft.umcs.lublin.pl/doman


dr hab. Jerzy Dudek, prof. nadzw. (KFT ZFM IF UMCS)

Pokój: 337 (III p., budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6141
e-maildr Jerzy Kraśkiewicz (strona internetowa IF UMCS) (KFT ZAiTG IF UMCS)

Pokój: 303 (III p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6163
e-mail: jerzy.kraskiewicz@umcs.pl


Rafał Księżopolski (KFT IF UMCS)

Pokój: 301 (III p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6185
e-mail: rksiezopolski@kft.umcs.lublin.pl


dr hab. Jerzy Matyjasek, prof. nadzw. (strona internetowa IF UMCS(KFT ZFM IF UMCS)

Pokój: 307 (III p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6202
e-mail: jerzy.matyjasek@umcs.pl


prof. dr hab. Krzysztof Murawski (strona internetowa IF UMCS(KFT ZAiTG IF UMCS)

Pokój: 309 (III p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6198
e-mail: kmur@kft.umcs.lublin.pl
strona www: http://kft.umcs.lublin.pl/kmur/ 


prof. dr hab. Bożena Pomorska (strona internetowa IF UMCS(KFT ZTJA IF UMCS(pracownik emerytowany)

Pokój: 302 (III p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6168
e-mail: Bozena.Pomorska@umcs.lublin.pl
strona www: http://kft.umcs.lublin.pl/pomorska


prof. dr hab. Krzysztof Pomorski (strona internetowa IF UMCS) (KFT ZTJA IF UMCS) (pracownik emerytowany)

Pokój: 337 (III p., budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6141
e-mail: POMORSKI@tytan.umcs.lublin.plkrzysztof.pomorski@umcs.lublin.pl


prof. dr hab. Marek Rogatko (strona internetowa IF UMCS(KFT ZAiTG IF UMCS)

Pokój: 314 (III p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6235
e-mail: ROGAT@tytan.umcs.lublin.plmarek.rogatko@poczta.umcs.lublin.pl


dr hab. Andrzej Staszczak, prof. nadzw. (strona internetowa IF UMCS(KFT ZTJA IF UMCS)

Pokój: 348 (III p., budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6118
e-mail: andrzej.staszczak@umcs.pl


dr hab. Ewa Taranko (pracownik emerytowany) (strona internetowa IF UMCS) (KFT ZTFS IF UMCS)

Pokój: 315 (III p., budynek Średniej Fizyki)
telefon: (81) 537-6243
e-mail: ewa.taranko@umcs.pl


prof. dr hab. Ryszard Taranko (pracownik emerytowany)(strona internetowa IF UMCS(KFT ZTFS IF UMCS)

Pokój: 315 (III p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6243
e-mail: ryszard.taranko@umcs.pl


dr hab. Michał Warda, prof. nadzw. (strona internetowa IF UMCS(KFT ZTJA IF UMCS)

Pokój: 347 (III p., budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6196
e-mail: michal.warda@umcs.pl


mgr Anna Wielgus (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 301 (III p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6190
e-mail: teorsek@poczta.umcs.lublin.pl


prof. dr hab. Karol Izydor Wysokiński (strona internetowa IF UMCS(KFT ZTFS IF UMCS)

Pokój: 308 (III p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6236
e-mail: karol.wysokinski@umcs.pl
strona www: http://serwisy.umcs.lublin.pl/karol.wysokinski


dr Krystyna Zając (strona internetowa IF UMCS(KFT ZFM IF UMCS) (pracownik emerytowany)

Pokój: 303 (III p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6163
e-mail: krystyna.zajac@umcs.pl


prof. dr hab. Mirosław Załużny (strona internetowa IF UMCS(KFT ZTFS IF UMCS(pracownik emerytowany)

Pokój: 306 (III p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6234
e-mail: miroslaw.zaluzny@umcs.pl


Katedra Fizyki Teoretycznej IF UMCS (na stronie UMCS)

Katedra Fizyki Teoretycznej IF UMCS (na stronie IF UMCS)

Katedra Fizyki Teoretycznej IF UMCS (strona domowa)


Pracownicy Instytutu Fizyki UMCS