KATEDRA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Kontakt

Godziny dyżurów

Godziny dyżurów pracowników naukowych publikowane są w ich profilach osobowych.

Opis

Kierownik Katedry: dr hab. Jolanta Szołno-Koguc

Zainteresowania naukowe pracowników Katedry skupiają się wokół następujących zagadnień:

 • realizacja i finansowanie zadań samorządu terytorialnego,
 • partnerstwo publiczno-prywatne,
 • uwarunkowania, bariery i sposób zapewnienia stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i innych państwach UE,
 • optymalizacja podatkowa i ceny transferowe,
 • realizacja funkcji systemów podatkowych państw UE,
 • ewolucja systemów podatkowych krajów OECD.

Katedra organizuje doroczną konferencję w Kazimierzu Dolnym, poświęcą problemom finansów publicznych i prawa finansowego, integrującą środowiska ekonomistów i finansowców, z których ostatnie to:

 • O nowy model finansów samorządowych – lekcja z kryzysu, 23-24 kwietnia 2012 r.,
 • Ekonomiczne i prawne uwarunkowania oraz bariery redukcji deficytu i długu publicznego, 11-12 kwietnia 2011 r.

Prowadzone są zajęcia dydaktyczne zarówno w formie seminariów (magisterskich, licencjackich, doktoranckich), jak również wykładów i ćwiczeń z następujących przedmiotów:

Przedmioty kierunkowe:

 • Finanse publiczne (FiR I st.)
 • Finanse publiczne (MiF I st.)
 • Finanse samorządu terytorialnego (FiR I st.)
 • Finanse samorządu terytorialnego (MiF I st.)
 • Prawo finansowe (FiR II st.)
 • Systemy podatkowe (FiR II st.)
 • Finanse (Zarz. I st.)

Przedmioty specjalnościowe:

Specjalność: Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw (FiR I st.)

 • Teoria podatku
 • Obciążenia podatkowe w przedsiębiorstwie
 • Niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw
 • Zarządzanie podatkami

Specjalność: Rachunkowość i podatki (FiR I st.)

 • Podatki i opłaty lokalne
 • System podatków państwowych
 • Niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw
 • Instytucje sektora finansów publicznych
 • Zarządzanie finansami JST

Specjalność: Podatki i finanse publiczne (FiR II st.)

 • Materialne i proceduralne prawo podatkowe
 • Programowanie budżetowe
 • Systemy podatkowe na świecie
 • Pomoc publiczna
 • Organizacja i finansowanie usług społecznych
 • Zarządzanie długiem publicznym
 • Instytucje sektora finansów publicznych
 • Partnerstwo publiczno-prywatne

Z Katedrą współpracują doktoranci:

 • mgr Joanna Nucińska (IV rok)
 • mgr Małgorzata Twarowska (II rok)
 • mgr Łukasz Grzegorczyk (I rok)