Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości

Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości (KFPiR) funkcjonuje na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie.

Pracownicy Katedry stanowią zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy w swojej aktywnością łączą pracę naukową, dydaktyczną i praktyczną. W Katedrze realizowane są badania naukowe i zajęcia dydaktyczne obejmujące takie zagadnienia jak:

 • rachunkowość finansowa i podatkowe aspekty ewidencji zdarzeń gospodarczych;
 • sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, podmiotów sektora publicznego, banków i zakładów ubezpieczeń;
 • rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego;
 • audyt i rewizja finansowej;
 • konsolidacja sprawozdań finansowych i funkcjonowanie grup kapitałowych;
 • informatyczne systemy wspierania rachunkowości finansowej i zarządczej;
 • wykorzystanie sprawozdań finansowych w analizie finansowej izarządzaniu finansami przedsiębiorstw;
 • proces oceny efektywności projektów gospodarczych, tworzenie planów finansowych i biznes planów;
 • strategie finansowe przedsiębiorstw w takich obszarach jak: dobór źródeł finansowania działalności, kształtowanie struktury kapitału, polityki dywidend, zarządzania płynnością finansową;
 • obecność przedsiębiorstwa na rynku finansowym (współpraca z bankami, ubezpieczycielami, przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym).

Pracownicy Katedry:

 1. dr hab. Elżbieta Bukalska, prof. UMCS- Kierownik Katedry
 2. dr Adam Bujak
 3. dr Włodzimierz Ciseł
 4. dr Krzysztof Gawron
 5. dr Małgorzata Kamieniecka, prof. UMCS
 6. dr Renata Kwiatkowska
 7. dr Agnieszka Nóżka
 8. dr Bożena Oleszko-Kurzyna
 9. dr Olga Szołno
 10. dr Anna Wawryszuk-Misztal
 11. mgr Kamil Mazurkiewicz
 12. mgr Anna Maziarczyk