Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości

Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości (KFPiR) funkcjonuje na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie.

Pracownicy Katedry stanowią zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy w swojej aktywnością łączą pracę naukową, dydaktyczną i praktyczną. W Katedrze realizowane są badania naukowe i zajęcia dydaktyczne obejmujące takie zagadnienia jak:

 • rachunkowość finansowa i podatkowe aspekty ewidencji zdarzeń gospodarczych;
 • sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, podmiotów sektora publicznego, banków i zakładów ubezpieczeń;
 • rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego;
 • audyt i rewizja finansowej;
 • konsolidacja sprawozdań finansowych i funkcjonowanie grup kapitałowych;
 • informatyczne systemy wspierania rachunkowości finansowej i zarządczej;
 • wykorzystanie sprawozdań finansowych w analizie finansowej izarządzaniu finansami przedsiębiorstw;
 • proces oceny efektywności projektów gospodarczych, tworzenie planów finansowych i biznes planów;
 • strategie finansowe przedsiębiorstw w takich obszarach jak: dobór źródeł finansowania działalności, kształtowanie struktury kapitału, polityki dywidend, zarządzania płynnością finansową;
 • obecność przedsiębiorstwa na rynku finansowym (współpraca z bankami, ubezpieczycielami, przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym).

Pracownicy Katedry:

 1. dr hab. Elżbieta Bukalska, prof. UMCS - Kierownik Katedry
 2. dr Adam Bujak
 3. dr Krzysztof Gawron
 4. dr Małgorzata Kamieniecka, prof. UMCS
 5. dr Renata Kwiatkowska
 6. dr Agnieszka Nóżka
 7. dr Bożena Oleszko-Kurzyna
 8. dr Olga Szołno
 9. dr Anna Wawryszuk-Misztal
 10. mgr Kamil Mazurkiewicz
 11. mgr Anna Maziarczyk
 12. mgr Gabriela Dycha