KATEDRA EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A
Lublin

Kontakt

W związku z sytuacją epidemiczną kontakt z poszczególnymi pracownikami jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w godzinach konsultacji na e-platformach.

Godziny dyżurów

Semestr letni 2020/201:

Prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska [kierownik Katedry] – środa 14.30–15.30 i czwartek 8.40–9.40 (platforma Teams)
Dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska, prof. uczelni – wtorek 8.00–9.00 i środa 12.00–13.00 (Wirtualny Kampus)
Dr hab. Iwona Morawska, prof. uczelni – środa 15.30–16.20 i czwartek 11.15–12.15 (platforma Teams)
Dr hab. Małgorzata Rzeszutko, prof. uczelni – środa 14.30–15.30 i piątek 12.00–13.00 (Wirtualny Kampus)
Dr hab. Adam Siwiec, prof. uczelni – wtorek 10.00–11.00 i środa 14.40–15.40 (platforma Teams)
Dr hab. Leszek Tymiakin, prof. uczelni – czwartek 14.30–15.30 i piątek 14.30–15.30 (platforma Teams)
Dr Beata Jarosz – wtorek 14.30–15.30 i środa 9.00–10.00 (platforma Teams)
Mgr Bożena Głos – poniedziałek 14.30–15.30 i wtorek 14.00–15.00 (Wirtualny Kampus)

Opis

KALENDARIUM

 • 1973 – utworzenie Zakładu Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego decyzją ówczesnego dyrektora Instytutu Filologii Polskiej prof. dra hab. Leona Kaczmarka. Kuratorem została prof. dr hab. Teresa Skubalanka.
 • 1978 – objęcie kierownictwa przez dr hab. Halinę Wiśniewską.
 • 2002 – objęcie kierownictwa przez prof. dr hab. Barbarę Myrdzik.
 • 2009 – zmiana nazwy na Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych;
 • 2011 – objęcie kierownictwa przez prof. dr hab. Małgorzatę Karwatowską.
 • 2013  przy Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych zostało utworzone Koło Młodych Dydaktyków (http://umcs.pl/pl/kolo-naukowe-mlodych-dydaktykow,3917.htm).
 • 2019 – przekształcenie Zakładu Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych w Katedrę Edukacji Polonistycznej

PROBLEMATYKA BADAWCZA

 • dydaktyka literatury i języka polskiego (M. Karwatowska, L. Tymiakin, M. Latoch-Zielińska, I. Morawska, B. Jarosz);
 • dydaktyka wiedzy o kulturze (M. Latoch-Zielińska, I. Morawska);
 • innowacyjne metody kształcenia (M. Latoch-Zielińska, I. Morawska, B. Jarosz);
 • wartości w dyskursie dydaktycznym i edukacja aksjologiczna w szkole
  (M. Karwatowska, L. Tymiakin, M. Latoch-Zielińska, I. Morawska, B. Jarosz);
 • funkcjonowanie i odbiór tekstów kultury w szkole (M. Latoch-Zielińska,
  I. Morawska);
 • język młodzieży (M. Karwatowska, B. Jarosz);
 • sprawność komunikacyjna uczniów (L. Tymiakin);
 • język w Internecie (M. Karwatowska, B. Jarosz);
 • badania historycznojęzykowe (L. Tymiakin);
 • genologia lingwistyczna (M. Karwatowska, L. Tymiakin, B. Jarosz);
 • edytorstwo XIX w. i współczesne (B. Jarosz);
 • badania socjalnych odmian języka (B. Jarosz).

 

ŚP. PRACOWNICY KATEDRY

 • Prof. dr hab. Janusz Plisiecki (1932–2014);
 • Prof. dr hab. Halina Wiśniewska (1931–2018).

EMERYTOWANI PRACOWNICY KATEDRY

 • Prof. dr hab. Barbara Myrdzik;
 • Dr Barbara Tarczyńska.

BYLI PRACOWNICY KATEDRY

 • Dr Alina Zabrotowicz;
 • Dr Ewa Dunaj;
 • Dr Małgorzata Potent-Ambroziewicz;
 • Dr Bożena Kotuła.

DOKTORANCI:

 • Mgr Małgorzata Mac;
 • Mgr Edyta Wójcicka.