KATEDRA BANKOWOŚCI

Kontakt

Godziny dyżurów

Godziny dyżurów pracowników naukowych publikowane są w ich profilach osobowych.

Opis

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Jerzy Węcławski 

Katedra Bankowości prowadzi działalność dydaktyczną i naukową skoncentrowaną wokół problematyki rynku finansowego, a przede wszystkim funkcjonowania sektora bankowego w gospodarce rynkowej.

Działalność naukowa obejmuje w szczególności następujące zakresy problematyczne:

  • regulacje sektora bankowego,
  • bankowość detaliczna,
  • bankowość spółdzielcza,
  • instrumenty finansowe,
  • private equity,
  • finanse przedsiębiorstw rodzinnych,
  • finanse behawioralne,
  • ubezpieczenia.

Aktualnie w Katedrze Bankowości realizowany jest projekt badawczy NCN pt. „Ład korporacyjny, struktura własnościowa i wyniki finansowe przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce i Austrii - analiza porównawcza”, kierownik grantu prof. dr hab. J. Węcławski.

Działalność dydaktyczna katedry bankowości skupia się w obszarze problematyki bankowości, ekonomii społecznej, finansowania przedsiębiorstw, instytucji i instrumentów finansowych, kreowania przedsiębiorczości, mikro- i makroekonomii, private equity, ubezpieczeń.

Pracownicy Katedry Bankowości prowadzą współpracę z licznymi krajowymi ośrodkami naukowymi. Reprezentują także UMCS w programach współpracy z instytucjami sektora biznesu w tym:

  • w programie „Nowoczesne zarządzanie biznesem” realizowanym przez Związek Banków Polskich, Krajową Izbę Rozliczeniową, Biuro Informacji Kredytowej, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor i Centrum Prawa Bankowego i Informacji,
  • w programie egzaminów certyfikacyjnych w zakresie Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCBrealizowanym przez Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej przy Związku Banków Polskich.

Rozwijana jest współpraca naukowa i dydaktyczna z ośrodkami zagranicznymi. Aktualnie współpracujemy z: Uniwersytetem Johannesa Keplera w Linz (Austria), Narodowym Uniwersytetem im. B.Chmielnickiego w Czerkasach (Ukraina), Uniwersytetem Bankowości Narodowego Banku Ukrainy (Kijów, Ukraina).

Od 2000 roku Katedra Bankowości jest głównym organizatorem cyklicznych ogólnopolskich konferencji naukowych "Rynek Finansowy".