Katarzyna Skalska

Katarzyna Skalska

Z wykształcenia jestem pedagogiem, coachem i doradzą zawodowym. Ukończyłam podyplomowe studia z zakresu Job coachingu i doradztwa zawodowego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS). Studiowałam podyplomowo surdopedagogikę na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie jestem doktorantką na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Pracowałam jako pedagog w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej w Lublinie. W pierwszym miejscu pracy zdobyłam szlify pracy pedagogicznej, a także współtworzyłam projekt ogólnorozwojowy dla  dzieci niesłyszących oparty na metodzie Aleksandra Kamińskiego.

Obecnie jestem koordynatorem Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych, w którym realizuje zadania mające na celu budowanie społeczności akademickiej przyjaznej osobom, które posiadają dodatkowe potrzeby wynikające ze stanu zdrowia.

W ramach coachingu dla studentów i absolwentów  z niepełnosprawnością specjalizuję się w planowaniu rozwoju, a także budowaniu ścieżki kariery zawodowej.

Projekt „Przyjazny Uniwersytet” ma charakter interdyscyplinarny, co  dla mnie osobiście jest  bardzo cenne, ponieważ w taki sposób możemy tworzyć  wciąż nowe i innowacyjne rozwiązania dla społeczności akademickiej.

    Autor
    Katarzyna Skalska