Kapituła Medali UMCS

prof. dr hab. Stanisław Michałowski - przewodniczący
dr hab. Arkadiusz Bereza prof. UMCS
prof. dr hab. Urszula Bobryk
prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
dr hab. Alina Orłowska prof. UMCS
dr hab. Joanna Czarnecka prof. UMCS
dr Jolanta Rodzoś
dr hab. Stefan Korczak prof. UMCS
prof. dr hab. Anna Deryło – Marczewska   
prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
prof. dr hab. Robert Litwiński  
dr hab. Radosław Mącik prof. UMCS
dr hab. Andrzej Różański prof. UMCS
dr hab. Leszek Kopciuch prof. UMCS
dr hab. Wojciech Ziętara prof. UMCS
dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska prof. UMCS
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS

Przedstawiciele Senatu UMCS:
prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
prof. dr hab. Anna Kanios
dr hab. Katarzyna Radzik-Maruszak

Obsługa administracyjna: Centrum Prawno-Organizacyjne