Kapituła Medali UMCS

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski - przewodniczący
dr hab. Arkadiusz Bereza prof. UMCS  
prof. dr hab. Wiesław Gruszecki
dr hab. Zbigniew Pastuszak prof. UMCS
dr hab. Joanna Czarnecka prof. UMCS
dr Jolanta Rodzoś
dr hab. Stefan Korczak prof. UMCS
prof. dr hab. Anna Deryło – Marczewska   
prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
prof. dr hab. Robert Litwiński  
dr hab. Mariusz Kicia
dr hab. Andrzej Różański prof. UMCS
dr hab. Leszek Kopciuch prof. UMCS
dr hab. Wojciech Ziętara prof. UMCS
dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska prof. UMCS
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS

Przedstawiciele Senatu UMCS:

 

Obsługa administracyjna: Centrum Prawno-Organizacyjne