Kapituła Medali UMCS

prof. dr hab. Stanisław Michałowski - przewodniczący
dr hab. Arkadiusz Bereza prof. nadzw.
prof. dr hab. Urszula Bobryk
prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
dr hab. Alina Orłowska
prof. dr hab. Kazimierz Trębacz
dr hab. Sławomir Terpiłowski prof. nadzw.
dr hab. Stefan Korczak prof. nadzw.
dr hab. Anna Deryło – Marczewska  prof. nadzw.
prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
dr hab. Robert Litwiński prof. nadzw.
dr hab. Zbigniew Pastuszak prof. nadzw.
prof. dr hab. Janusz Kirenko
dr hab. Andrzej Ostrowski
prof. dr hab. Iwona Hofman
dr hab. Krzysztof Szymanowicz prof. nadzw.
dr hab. Grzegorz Smyk prof. nadzw.

Przedstawiciele Senatu UMCS:
prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
dr hab. Anna Kanios prof. nadzw.
dr Katarzyna Radzik-Maruszak

Obsługa administracyjna: Dział Organizacyjno-Prawny

 

    Autor
    Anna Adamczyk