Kandydaci do szkół doktorskich

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od roku akademickiego 2019/20 będzie prowadził kształcenie w szkołach doktorskich. Informacje o zasadach rekrutacji do szkół doktorskich zostaną podane do publicznej wiadomości na początku czerwca br.

W Uniwersytecie będą funkcjonowały trzy szkoły doktorskie:

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, prowadzona w dyscyplinach naukowych:

 • filozofia,
 • historia,
 • językoznawstwo,
 • literaturoznawstwo,
 • nauki o kulturze i religii,
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, prowadzona we współpracy z Instytutem Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, prowadzona w dyscyplinach naukowych:

 • matematyka,
 • nauki biologiczne,
 • nauki chemiczne,
 • nauki fizyczne,
 • nauki o Ziemi i środowisku,
 • rolnictwo i ogrodnictwo,

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, prowadzona w dyscyplinach naukowych:

 • ekonomia i finanse,
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach,
 • nauki o polityce i administracji,
 • nauki o zarządzaniu i jakości,
 • nauki prawne,
 • nauki socjologiczne,
 • pedagogika,
 • psychologia.

Akty prawne dotyczace szkół doktorskich w UMCS:

ZARZĄDZENIE Nr 20/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia szkół doktorskich w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

UCHWAŁA Nr XXIV – 26.7/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

UCHWAŁA Nr XXIV – 26.10/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

UCHWAŁA Nr XXIV – 26.6/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

UCHWAŁA Nr XXIV – 26.9/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

UCHWAŁA Nr XXIV – 26.8/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

UCHWAŁA Nr XXIV – 26.11/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych