Wystawa Stanisława Żukowskiego "Obrazy"

  • Grupa docelowa
    Bez ograniczeń
  • Organizator
    Galeria ACK UMCS "Chatka Żaka", Objazdowa Galeria Sztuki ZPAP
  • Miejsce
    Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej He Shuifa UMCS

Zapraszamy na wystawę malarstwa Stanisława Żukowskiego pt. "Obrazy" w Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej He Shuifa UMCS.

Wernisaż wystawy odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. o godzinie 18:00.

Miejsce: Galeria Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej He Shuifa UMCS, Biblioteka Główna UMCS, ul. Radziszewskiego 11, III Piętro

Czas trwania wystawy: 20.04.2018 – 15.05.2018

Wystawa ma charakter retrospektywny i wiąże się z jubileuszem 40-lecia pracy twórczej Stanisława Żukowskiego. W ramach ekspozycji zaprezentowane zostaną prace przekrojowe i cykliczne z różnych okresów, ukazując procesy zmian i ścieżki poszukiwań w twórczości artysty.

Stanisław Żukowski urodził się w 1953 r. w Kobylnikach (dawne województwo wileńskie). Studiował w IWA UMCS w Lublinie. Dyplom z malarstwa uzyskał w 1977 r. Natomiast od 1976 r. pracuje na UMCS, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i rzeźbą. Wziął udział w ponad 160 wystawach, w tym: indywidualnych, zbiorowych, konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych w kraju i za granicą. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne. Jego prace znajdują się w zbiorach wielu instytucji, m.in.: w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu; w Galerii Sztuki Współczesnej w Zamościu; w Galerii Awangarda we Wrocławiu; w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi; w Muzeum na Majdanku w Lublinie oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą: w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Rosji, we Włoszech, USA, Kanadzie, Chinach.


Organizatorzy:

Galeria ACK UMCS "Chatka Żaka" i Objazdowa Galeria Sztuki ZPAP

Pomysł Objazdowej Galerii Sztuki powstał w 2013 roku. Celem projektu jest umożliwienie szerokiego dostępu do sztuk plastycznych z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby i technik multimedialnych mieszkańcom dzielnic naszego miasta poprzez prezentacje wystaw artystów o uznanym dorobku twórczym. Dzielnicowe Domy Kultury i Młodzieżowe Domy Kultury są miejscem spotkań lokalnej społeczności o dużym potencjale poznawczym. Miejsca te poza specjalistycznymi salami wystawienniczymi dysponują też możliwością dotarcia do wszystkich grup wiekowych, wpisując się w działania edukacji kulturalnej i kształtowania wrażliwości estetycznej. Podnoszą jakość życia kulturalnego poszczególnych dzielnic naszego miasta poprzez dostęp do profesjonalnych przedsięwzięć artystycznych.

Wstęp wolny

Dołącz do wydarzenia na Facebooku