Konferencja "Ciało, strój, biżuteria"

 • Organizator
  ACK UMCS Chatka Żaka, Wydział Artystyczny UMCS
 • Miejsce
  ACK UMCS Chatka Żaka: Mała Sala Widowiskowa

Wydział Artystyczny UMCS zaprasza na trzecią ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową "Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych drugiej połowy XX wieku". Konferencja odbędzie się w Małej Sali Widowiskowej Chatki Żaka w dniach 11-12 października 2018 roku.

Konferencja koncentruje się wokół zagadnień ciała, stroju i biżuterii, rozpatrywanych jako:

 • przekaźnik sygnałów definiujących osobę i czas,
 • kod z zapisem wyrażającym idee, światopogląd, mody,
 • system znaków określających tożsamość polityczną, społeczną, kulturową.

Zagadnienia te zostały połączone, aby na tle przemian kulturowych, społecznych i politycznych drugiej połowy XX wieku śledzić nie tylko ich wygląd, ale też zachodzące między nimi relacje, nadawane im znaczenia, wywołane skutki, funkcje pełnione w życiu prywatnym pojedynczych osób czy zbiorowości.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych tą problematyką do wysłuchania wyników badań, wymiany myśli i dyskusji.

PROGRAM

Komitet Naukowy:

 • Prof. dr hab. Anna Sieradzka, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • Prof. dr hab. Grażyna Bobilewicz, Instytut Slawistyki, Polska Akademia Nauk, Warszawa
 • Prof. dr hab. Almut Bues, Niemiecki Instytut Historyczny, Warszawa
 • Prof. dr hab. Eleonora Jedlińska, Uniwersytet Łódzki, Łódź
 • Prof. dr hab. Agnieszka Bender, Uniwersytet Kardynała St. Wyszyńskiego, Warszawa
 • Dr Małgorzata Możdżyńska-Nawotka, Muzeum Narodowe, Wrocław

Dzień pierwszy: 11 października 2018

13:00 – Początek konferencji. Powitanie gości przez Panią Prorektor prof. Urszulę Bobryk, Dziekana Wydziału Artystycznego prof. dr hab. Krzysztofa Szymanowicza i organizatorów konferencji

13:20 – Część I: CIAŁO – aspekty cywilizacyjne. Prowadzenie: dr hab. Lucyna Rotter 

 • Ks. dr hab. Janusz Węgrzecki, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Antropologiczne fundamenty ikonografii w liturgii chrześcijańskiej.
 • Dr hab. Eleonora Jedlińska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Ciało - śmierć - zwłoki: piękno i makabra.
 • Dr Anna Kostrzyńska-Miłosz, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Ciało, strój i meble kilka słów o zależności form (komunikat).
 • Lek. Mariola Piekutowska-Folga, Kielce, Negatywne skutki przewlekłego stresu w drugiej połowie XX wieku na podstawie nerwicy natręctw. Granica między zdrowiem a chorobą.
 • Dr Jarosław Janowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Cielesność pojęć.

15:00 - 15:20 – dyskusja, przerwa kawowa 

15:20 – Część II: STRÓJ – konteksty społeczne, kulturowe i polityczne. Prowadzenie: dr hab. Aneta Pawłowska, prof. UŁ

 • Dr hab. Grażyna Bobilewicz, prof. IS PAN, Instytut Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Wizualność, znakowość, funkcje “uniformów” subkultur młodzieżowych w Rosji II połowy XX wieku.
 • Prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Rock i moda w latach sześćdziesiątych XX wieku.
 • Dr Irmina Gadowska, Uniwersytet Łódzki, Łódź, „Nie-sterylni od marzeń”. Ubiór jako element kontestacji rzeczywistości w cyklach fotograficznych Roberta Laski w latach 1985-1993.
 • Mgr Adam Drozdowski, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Symbioza ciała i stroju jako manifest. Wizja artystyczna Alexandra McQueena ma tle przemian lat 90.

16:40 - 17:00 – dyskusja, przerwa kawowa

17:00 – Część III: STRÓJ – Moda w PRL. Prowadzenie: dr hab. Grażyna Bobilewicz, prof. IS PAN 

 • Dr Małgorzata Możdżyńska-Nawotka, Muzeum Narodowe we Wrocławiu/ Joanna Kowalska, Muzeum Narodowe w Krakowie, Egzotyczne remedia: moda i polska rzeczywistość lat 80 XX wieku.
 • Dr Joanna Minksztym, Muzeum Narodowe w Poznaniu, „Na Mundialu i w Watykanie. Stroje ludowe jako element celebracji uroczystości świeckich i religijnych w czasach PRL-u”.
 • Dr Anna Wiszniewska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Spółdzielnia Przemysłu Ludowego i Artystycznego "MODA DAMSKA". Projekty i projektanci. 
 • Mgr Zuzanna Żubka-Chmielewska, Instytut Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, (Nie) świeży powiew zachodu, czyli rynek używanej odzieży w Polsce po 1945 roku.
 • Dr Wojciech Paduchowski, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie, Gumofilce - mroczny obraz Nowej Huty.

18:40 - 19:00 – dyskusja

19:30 – kolacja w Hotelu Huzar

Dzień drugi: 12 października 2018

9:00 – Część IV: STRÓJ – Moda i konfekcja. Prowadzenie: dr Joanna Wasilewska, Muzeum Azji i Pacyfiku

 • Mgr Anna Mazur, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Czy pończochy są niemęskie, czyli historia stroju, jako element edukacji kulturowej.
 • Mgr Anna Domin, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Historia bielizny jako źródło inspiracji dla projektantów mody w drugiej połowie XX wieku.
 • Mgr Cathy Nhung, Szpilki. Wielowymiarowy portret kobiety. 
 • Dr Ewa Wieruch-Jankowska, Muzeum Warszawy, Kobieca bielizna lat 60. XX wieku na podstawie wybranych przykładów z prasy francuskiej.

10:20 - 10:40 – dyskusja, przerwa kawowa

10:40 – Część V: STRÓJ – Moda i tradycja. Prowadzenie: dr Małgorzata Możdżyńska-Nawotka, Muzeum Narodowe we Wrocławiu

 • Dr hab. Aneta Pawłowska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, "All Congolese are sapeurs", czyli o współczesnych elegantach z Konga.
 • Dr Joanna Małocha, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Z przeszłości w XX wiek – wybrane tradycyjne stroje rdzennych mieszkańców Afryki.
 • Dr Joanna Wasilewska, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, „Nie ma nic piękniejszego niż kobieta w ao dai”. Wietnamski strój ludowy jako nośnik idei modernizacji i tradycji.
 • Dr hab. Lucyna Rotter, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Nowe trendy w "modzie zakonnej" po Soborze Watykańskim II.
 • Mgr Karolina Krzywicka, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, Chamsa – tradycyjne amulety muzułmańskie w kulturze popularnej.

12:20 - 12:40 – dyskusja, przerwa kawowa

12:40 – Część VI: BIŻUTERIA – różne perspektywy recepcji. Prowadzenie: dr Anna Kostrzyńska-Miłosz

 • Mgr Jerzy Żmudziński, Klejnoty księżnej Windsoru.
 • Dr Anna Wiśnicka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Design w służbie korony. Tradycja i awangarda w projektach biżuterii firm Georg Jensen i Ole Lynggaard.
 • Lek. Mariola-Piekutowska-Folga, Kielce, Naśladownictwo czy sztuka? Przyczynek do zgłębienia fenomenu biżuterii kostiumowej.

13:40 - 14:00 – przerwa kawowa

14:00 – Część VI cd.

 • Dr Katarzyna Bogacka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Pierścień Prymasa Stefana Wyszyńskiego z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej. Historia oraz znaczenie ideowe w kontekście społeczno-kulturowym.
 • Mgr Dorota Zahel, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Biżuteria „pięknych Przemyślanek” w drugiej połowie XX wieku na wybranych przykładach.
 • Mgr Marta Andrzejczak, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Od pierwszej wystawy biżuterii autorskiej w Polsce po koniec XX wieku – próba syntezy.
 • Dr hab. Ewa Letkiewicz, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Salvador Dali – „Palatyn nowego renesansu”. Credo artysty-jubilera.

15:20 – dyskusja, zamknięcie obrad

Przewodnicząca konferencji: 
Dr hab. Ewa Letkiewicz, prof. UMCS, Instytut Sztuk Pięknych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Sekretarz konferencji: 
Dr Małgorzata Gorzelewska-Namiota, Instytut Sztuk Pięknych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin