27. Studenckie Konfrontacje Filmowe: „Żegnaj, mój synu”

  • Organizator
    Kino Studyjne Chatka Żaka
  • Miejsce
    ACK UMCS Chatka Żaka: Mała Sala Widowiskowa

Zapraszamy na seans filmu „Żegnaj, mój synu”, który odbędzie się 21 marca 2020 r. o godz. 18:30.

Żegnaj, mój synu
reż. Wang Xiaoshuai
w.: Wang Jingchun, Yong Mei, Qi Xi
Chiny 2019 (185 min)

Nagrody za najlepsze role: męską (W. Jingchun) oraz kobiecą (Y. Mei) na MFF w Berlinie’2019

Obejmująca trzy dekady rodzinna saga, której tłem są społeczne, polityczne i ekonomiczne przemiany, do jakich doszło w Chinach, począwszy od lat 80. Jest to zarazem opowieść o bolesnych stratach, niezabliźnionych ranach i próbie pojednania. Życie małżeńskiej pary rozpada się na kawałki wraz ze śmiercią ich synka. A ich dramat pogłębia „polityka jednego dziecka”, narzucona przez władzę. Nie chcą poddać się temu dyktatowi i spróbują mimo wszystko go obejść.

Film jest prezentowany w ramach 27. Studenckich Konfrontacji Filmowych.

Karnety: 80 zł

Bilety: 15 / 12 zł

Sprzedaż biletów i karnetów:

  • 14.02.2020 w godz. 16:00-18:00
  • 15.02.2020 w godz. 18:00-20:00
  • 30 min przed seansami

Dołącz do wydarzenia na Facebooku