13. Sputnik nad Polską: „Siostrzyczka”

  • Organizator
    Kino Studyjne Chatka Żaka
  • Miejsce
    ACK UMCS Chatka Żaka: Mała Sala Widowiskowa

Zapraszamy na seans filmu „Siostrzyczka”, który odbędzie się w Chatce Żaka 29 stycznia 2020 r. o godz. 19:30.

Siostrzyczka
reż. Aleksander Galibin
w.: Arsłan Krymczurin, Marta Timofiejewa, Jusuf Rachmetow, Ilgiza Gilmanowa
Rosja 2019 (94 min)
Nagrody: Grand Prix oraz nagroda publiczności na festiwalu „Most Euroazjatycki” w Jałcie’2019

Wojna oczami dziecka. Osierocona ukraińska dziewczynka Oksana, którą uratowano z ruin domu, znajduje schronienie i nową rodzinę w baszkirskiej wiosce. Stosunki między Oksaną i jej przyrodnim bratem Jamilem, a także innymi wiejskimi dziećmi układają się początkowo nie najlepiej. Dzień za dniem dzieci zmuszone są wspólnie radzić sobie z trudami wojny, co ostatecznie zbliża je do siebie i pozwala przekraczać wzajemne uprzedzenia.

Film jest prezentowany w ramach Repliki 13. Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską

Karnety: 40 zł       
Bilety: 12/10 zł       
Sprzedaż biletów i karnetów: 7.01.2020 r. w godz. 17:00-19:30 i 30 min przed seansami w kasie kina


Dołącz do wydarzenia na Facebooku