Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie (sem. zimowy) do 8 października

Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 rozpoczną się 28 września 2023 roku o godzinie 8.00 i zakończą w dniu 8 października 2023 roku o godzinie 23.59.

    Data dodania
    20 września 2023