Wnioskowanie o stypendia socjalne (przedłużenie terminu do 20.10.)

Uwaga studenci! Termin generowania wniosków o stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi w październiku zostaje wydłużony do 20 października 2019 r., a czas na złożenie wygenerowanych i zarejestrowane wniosków zostaje wydłużony do dnia 24.10.2019 r.

W roku akademickim 2019/2020 studenci oraz doktoranci generują oświadczenie o dochodach oraz wnioski za pośrednictwem platformy USOSweb.

Prawidłowo wygenerowane oświadczenie o dochodach oraz wniosek należy zarejestrować, wydrukować, podpisać, a następnie złożyć w swoim dziekanacie wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację studenta.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem świadczeń oraz Zarządzeniem nr 41/2019 Rektora UMCS.

    Autor
    Emilia Siuda
    Data dodania
    30 września 2019