Warsztaty „Jak Cię widzą, tak Cię piszą - autoprezentacja”

 • Grupa docelowa
  Studenci i doktoranci UMCS w tym osoby z niepełnosprawnościami
 • Organizator
  Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych UMCS
 • Miejsce
  Dom Studenta "Babilon", ul. Radziszewskiego 17, 20-036 Lublin, sala 116 (piętro I)

Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych UMCS serdecznie zaprasza na warsztat „Jak Cię widzą, tak Cię piszą - autoprezentacja”.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów i doktorantów w tym osób z niepełnosprawnościami.

Opis i cele warsztatu:

Skuteczna autoprezentacja to jedna z najważniejszych umiejętności na współczesnym rynku pracy. Pomaga poradzić sobie na rozmowie kwalifikacyjnej, zbudować odpowiednią pozycję w zespole czy skutecznie przedstawiać swoje propozycje. Przydaje się również na studiach podczas licznych prezentacji i wystąpień oraz egzaminów ustnych.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się:

 • Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie?
 • Jak skutecznie tworzyć swój wizerunek?
 • Co zrobić, by opanować tremę i zachować spokój?
 • Jak budować komunikaty, by były zapamiętane i zaakceptowane przez odbiorców?
 • Jak uniknąć najczęstszych błędów podczas autorpezentacji?

Terminy:

Miejsce:

Dom Studenta "Babilon", ul. Radziszewskiego 17, 20-036 Lublin, sala 116 (piętro I)

Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o ukończeniu warsztatu.

Organizatorzy:

Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych
Dom Studenta "Babilon"
ul. Radziszewskiego 17/9, 20-036 Lublin
tel.: (81) 537-58-90

Warsztaty "Jak Cię widzą, tak Cię piszą"

21 maja
27 maja
28 maja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, moich danych osobowych w celu organizacji warsztatów "Jak Cię widzą, tak Cię piszą", a także kontaktu w sprawach związanych z jego organizacją, przy wykorzystaniu podanych przeze mnie danych. (pole obowiązkowe)


Posiadam wiedzę, że podanie danych w formularzu zgłoszeniowym i jego przesłanie jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania. Brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w warsztatach "Jak Cię widzą, tak Cię piszą". Jestem świadomy/a przysługujących mi na podstawie przepisów praw, w tym prawa do wycofania zgody oraz, że jej wycofanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych do czasu wycofania zgody. Zostałem/am także poinformowany/a o zasadach i środkach przetwarzania danych oraz innych elementach przetwarzania moich danych zawartych w obowiązku informacyjnym. (pole obowiązkowe)


Udzielone zgody są ważne teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody. (pole obowiązkowe)


Jestem świadomy/a, że:

 • podanie danych w formularzu i jego przesłanie w związku ze zgłoszeniem udziału w warsztatach "Jak Cię widzą, tak Cię piszą" jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w warsztatach.
 • w celu organizacji warsztatów "Jak Cię widzą, tak Cię piszą" Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu.
 • posiadam wiedzę o przysługujących mi na podstawie przepisów praw, w tym sprostowania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania usunięcia danych z bazy UMCS, a także prawa do odwołania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej odwołanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych w okresie obowiązywania zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w warsztatach "Jak Cię widzą, tak Cię piszą". Zostałem/am także poinformowany/a o zasadach i środkach przetwarzania danych oraz innych elementach przetwarzania moich danych zawartych w obowiązku informacyjnym.

Administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), z siedzibą w Lublinie, przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin. Dane osobowe (w zakresie zgodnym z formularzem) podawane są przez osoby zgłaszające chęć udziału w warsztatach "Jak Cię widzą, tak Cię piszą" dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w warsztatach. Zbierane są one przez UMCS wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji warsztatów "Jak Cię widzą, tak Cię piszą". Będą one przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w warsztatach "Jak Cię widzą, tak Cię piszą", ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl. (pole obowiązkowe)

  Data dodania
  10 maja 2019