Trwa przyjmowanie wniosków o świadczenia socjalne (do 20 października)

HARMONOGRAM Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS oraz Samorządu Doktorantów UMCS
z dnia 30 września 2021 r. obowiązujący do 31 października 2021 r.
w sprawie czynności w postępowaniu dotyczącym wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych
w systemie USOSweb dla studentów i doktorantów

Termin Czynności
Wnioskowanie zostanie
uruchomione
po 1.10.2021 r.

Uruchomienie generowania wniosków w USOSweb o stypendium socjalne, stypendium socjalne ze zwiększeniem, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę oraz oświadczenia o dochodach; od tego momentu możliwe jest wypełnianie,  poprawianie wniosków oraz dołączanie plików PDF, JPG lub PNG (dołączanie tylko do momentu rejestracji wniosku/oświadczenia !).

Podczas uzupełniania oświadczenia o dochodach / wniosku, dołącz poprzez USOSweb niezbędne dokumenty w formie czytelnego odwzorowania cyfrowego jako pliki PDF, JPG lub PNG.. Pliki z dokumentami należy dołączyć PRZED ZAREJESTROWANIEM WNIOSKU, następnie wniosek należy zarejestrować.

Obowiązkowo należy zastosować akcję „podpisz i złóż elektronicznie” na ostatnim  ekranie wypełnianego wniosku. Po kliknięciu system wygeneruje spersonalizowany kod  autoryzacyjny, który trafi na adres e-mail podany w systemie USOSweb, widoczny na  wygenerowanym wniosku. Kod ten będzie musiał być wpisany w odpowiednim polu w  USOSweb (na następnym ekranie). Po wpisaniu i zatwierdzeniu wniosek/oświadczenie  zostaną zarejestrowane, a status zmieni się na złożony.

Wnioski i odwzorowane cyfrowo dokumenty potwierdzające składa się wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony według powyższej instrukcji jest traktowany jako wniosek złożony w postaci elektronicznej.

Zapoznaj się także z instrukcją zamieszczoną w USOSweb oraz na stronie  https://www.umcs.pl/pl/student.htm 

do 20-go października
(do godz. 23:59)

Zamknięcie tury elektronicznego generowania wniosków i dołączania dokumentów w  formacie PDF do USOSweb; do tego czasu konieczne jest wygenerowanie oświadczenia  o dochodzie i wniosku, załączenie niezbędnych dokumentów w formacie PDF, będących  potwierdzeniem sytuacji materialnej studenta lub potwierdzeniem stopnia niepełnosprawności lub zaistniałej trudnej sytuacji życiowej oraz zarejestrowanie.

Przekroczenie terminu skutkuje tym, że wygenerowanie wniosku będzie możliwe  dopiero w następnym okresie wnioskowania!

do 31 października Przygotowywanie wniosków do rozpatrzenia; weryfikacja, uzupełnianie i poprawianie wniosków „cofniętych do poprawy”, akceptacja złożonych wniosków i dokumentacji potwierdzającej.


Uwaga! W celu usprawnienia pracy prosimy o przemyślane rejestrowanie kompletnych wniosków!

Informacje o ewentualnej konieczności poprawy wniosku przekazane zostaną w USOSweb w szczegółach  konkretnego wniosku, jako komentarz koordynatora.

    Data dodania
    4 października 2021