Stypendium im. Piotra Mroczyka - nabór wniosków (do 11.10.)

Stypendium przeznaczone jest dla studentów ostatniego roku stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich bądź studiów II stopnia lub dla doktorantów III lub IV roku zdobywających wykształcenie z zakresu: dziennikarstwa, politologii, stosunków międzynarodowych albo filozofii na UMCS. Ze względu na działalność Patrona preferowanym kierunkiem jest dziennikarstwo.


Fundusz stypendialny im. Piotra Mroczyka, zmarłego w 2007 roku ostatniego dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, został utworzony przez Fundację „Zacny Uczynek”.

Wniosek kandydata powinien zawierać m.in.:

  • dane osobowe, tj. imię i nazwisko, kierunek studiów, numer albumu,
  • średnią ocen z IV roku jednolitych studiów magisterskich lub z I roku studiów II stopnia lub rekomendację promotora i średnią ocen z poprzedniego roku w przypadku studiów III stopnia,
  • wykaz udokumentowanych osiągnięć naukowych, artystycznych lub organizacyjnych,
  • oświadczenie studenta/doktoranta o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu, a w szczególności z warunkami zwrotu stypendium.

Wnioski należy składać do 11 października 2019 r. do godz. 15:00 (termin w tym roku wyjątkowo został przesunięty, dlatego proszę nie sugerować się terminem podanym w Regulaminie):

  • w wersji papierowej z załącznikami (udokumentowanymi osiągnięciami) do Biura Spraw Studenckich - Marta Wolińska, DS. „Helios”, ul. Czwartaków 13, pok. 8,
  • w wersji elektronicznej (wyłącznie wypełniony wniosek w pliku .doc) na adres e-mail: marta.wolinska@umcs.pl

Regulamin Stypendium im. Piotra Mroczyka

Wniosek o przyznanie Stypendium im. Piotra Mroczyka

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Spraw Studenckich:

Marta Wolińska
tel. (81) 537-58-79
marta.wolinska@umcs.pl

    Data dodania
    27 września 2019