Sprawozdania finansowe z Grantu Rektora na sem. letni 2018/19 (do 15.10.)

Uprzejmie przypominamy, że 15 października 2019 r. upływa termin składania sprawozdań finansowych z Grantu Władz Rektorskich realizowanego w semestrze letnim 2018/19.

W załączeniu znajdują się:

  • wyniki Grantu - każda z organizacji znajdująca się na liście wniosków ocenionych pozytywnie powinna złożyć sprawozdanie finansowe do Biura Spraw Studenckich, nawet jeśli środki te nie zostały ostatecznie wydane (należy wtedy wpisać w sprawozdaniu, iż „środki nie zostały wykorzystane”);
  • wzór sprawozdania do uzupełnienia (do sprawozdania powinny być dołączone kopie dokumentów finansowych, np. faktur, wniosku o zamówienie publiczne itp.).

Niezłożenie sprawozdania w podanym terminie będzie skutkowało zawieszeniem działalności organizacji oraz brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie w najbliższym roku. Bardzo więc prosimy o terminowe składanie sprawozdań.

Sprawozdanie należy złożyć w Biurze Spraw Studenckich (pon. - pt. w godzinach 7:30-15:00).

Biuro Spraw Studenckich
Zespół ds. Kół Naukowych i Organizacji Studenckich
Marta Wolińska
DS. „Helios”, ul. Czwartaków 13, pok. 8
20-045 Lublin
tel. (81) 537-58-79
e-mail: marta.wolinska@umcs.pl

Załączniki

    Data dodania
    2 października 2019