Miejsca w akademikach - I tura składania wniosków (do 20 lipca)

I tura składania wniosków o przyznanie miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2020/2021.

W terminie od 22 czerwca do 20 lipca 2020 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2020/21.

Wnioski mogą składać osoby, które planują w roku akademickim 2020/21 kontynuować kształcenie w Uczelni, tj.:

1. aktualni studenci:

  • I–IV roku studiów jednolitych magisterskich
  • I, II roku studiów licencjackich (3-letnich)
  • I, II i III roku studiów inżynierskich (3,5 letnich)
  • I roku studiów II stopnia

2. aktualni doktoranci - uczestnicy I roku szkół doktorskich oraz II-III roku studiów doktoranckich.

Prosimy o składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim tylko poprzez platformę internetową USOSweb.

Szczegółowa instrukcja postępowania

Wniosków nie trzeba składać w wersji papierowej!

Jednocześnie informujemy, że osoby ubiegające się o przyznanie miejsca ze względów szczególnych, tj. osoby z niepełnosprawnością, osoby samotnie wychowujące dziecko, małżeństwa studenckie oraz sieroty i półsieroty, na ekranie 6 w systemie USOSweb obowiązane są załączyć skan dokumentu potwierdzający tę okoliczność
(orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, odpis aktu urodzenia dziecka, odpis aktu małżeństwa, odpis aktu zgonu rodzica).

Osoby niewidome, poruszające się na wózku inwalidzkim lub o kulach proszone są o wskazanie tego faktu w uzasadnieniu wniosku na ekranie 4 w USOSweb, co pozwoli na odpowiednie dobranie miejsca w DS.

Po 25 lipca br. otrzymają Państwo informację o wynikach prac Komisji ds. Domów Studenckich, również za pośrednictwem USOSweb.

Przypominamy również o konieczności potwierdzenia przyznanego miejsca najpóźniej w terminie do 15 sierpnia br. – wyłącznie za pomocą platformy internetowej USOSweb.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów:

e-mail: akademik@poczta.umcs.lublin.pl;
tel. (81) 533-86-27.

    Data dodania
    19 czerwca 2020