Konkurs tłumaczeniowy z języka portugalskiego (zgłoszenia do 31.10.)

Centrum Języka Portugalskiego/Camões przy UMCS w Lublinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w VIII edycji konkursu tłumaczeniowego z języka portugalskiego.

Konkurs adresowany jest do studentów uczelni wyższych oraz wszystkich, którzy wykazują zainteresowanie językiem portugalskim oraz zagadnieniami przekładu.

Głównym celem tegorocznej edycji konkursu jest upamiętnienie 100. rocznicy urodzin portugalskiego pisarza Fernando Namora.

Osoby zainteresowanie uczestnictwem w konkursie
powinny wypełnić i przesłać
Formularz zgłoszeniowy
do 31 października 2019 r.

Szczegóły konkursu w regulaminie.

VIII edycja konkursu tłumaczeniowego z języka portugalskiego - formularz zgłoszeniowy


(pole obowiązkowe) Oświadczam, że powyższe dane podałam/em dobrowolnie, zgodnie ze stanem faktycznym, a o wszelkich zmianach zobowiązuję się powiadomić niezwłocznie, gdyż w przeciwnym razie nie będzie możliwe poinformowanie mnie o wszelkich okolicznościach związanych z organizacją konkursu.


(pole obowiązkowe) Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem VIII edycji konkursu tłumaczeniowego z języka portugalskiego i w pełni go akceptuję.


(pole obowiązkowe) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, moich danych osobowych w celu organizacji konkursu tłumaczeniowego z języka portugalskiego przez Centrum Języka Portugalskiego/Camões, a także kontaktu w sprawach związanych z jego organizacją, przy wykorzystaniu podanych przeze mnie danych. Moja zgoda ważna jest teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.


(pole nieobowiązkowe) Wyrażam zgodę na ogłoszenie wyników konkursu z moimi danymi osobowymi (imię i nazwisko) na stronie internetowej Centrum Języka Portugalskiego/Camões (https://www.umcs.pl/pl/camoes.htm).


(pole nieobowiązkowe) Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o kolejnych edycjach konkursu tłumaczeniowego z języka portugalskiego lub innych konkursach organizowanych przez Centrum Języka Portugalskiego/Camões.


(pole obowiązkowe) Jestem świadoma/y, że:

 • administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) z siedzibą w Lublinie, przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin,
 • w celu organizacji konkursu tłumaczeniowego z języka portugalskiego Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu,
 • podanie danych w formularzu zgłoszeniowym i jego przesłanie jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania, brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w konkursie,
 • dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania oraz archiwizacji danych, w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora, nie będą one podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany,
 • przysługują mi na podstawie przepisów, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, prawa, w tym dostępu do danych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych z bazy UMCS, a także prawa do przenoszenia danych lub odwołania zgody w dowolnym momencie, przy czym, jej odwołanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych w okresie obowiązywania zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w konkursie tłumaczeniowym z języka portugalskiego. Zostałam/em także poinformowana/y o prawie zgłoszenia skargi do organu nadzorczego monitorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
 • dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, za wyjątkiem uprawionych, zgodnie z oświadczeniami zgód zawartymi w formularzu oraz na mocy przepisów prawa lub takich, z którymi Administrator zawrze umowy o współpracy, m.in. biorących udział w organizacji konkursu,
 • administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl.
  Data dodania
  3 października 2019