Konferencja „Współczesne neofilologie w teorii i praktyce” (zgłoszenia do 6.05.)

  • Grupa docelowa
    Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej, Instytutu Anglistyki, Instytutu Filologii Romańskiej oraz Instytutu Filologii Słowiańskiej
  • Organizator
    Koło Naukowe Germanistów UMCS
  • Miejsce
    Wydział Humanistyczny UMCS, V piętro

Koło Naukowe Germanistów UMCS zaprasza wszystkich studentów kierunków neofilologicznych Wydziału Humanistycznego do wzięcia udziału w drugiej edycji studenckiej konferencji naukowej „Współczesne neofilologie w teorii i praktyce”, która odbędzie się 18 maja 2019 r. na Wydziale Humanistycznym UMCS.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia z następujących dyscyplin: językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, translatoryki, komparatystyki, glottodydaktyki, socjolingwistyki, etnolingwistyki i in.

Termin składania zgłoszeń i abstraktów: 6 maja 2019 r. 

Adres kontaktowy: kolonaukowegermanistow@poczta.umcs.lublin.pl

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Koła Naukowego Germanistów