Konferencja „Aktualne problemy ukrainistyki”

 • Grupa docelowa
  Studenci i doktoranci
 • Organizator
  Zakład Filologii Ukraińskiej, Koło Naukowe Ukrainistów UMCS im. Profesora Michała Łesiowa i Sekcja Wschodniosłowiańska Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS
 • Miejsce
  Instytucie Filologii Słowiańskiej (Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A).

Zakład Filologii Ukraińskiej, Koło Naukowe Ukrainistów UMCS im. Profesora Michała Łesiowa i Sekcja Wschodniosłowiańska Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS zapraszają studentów i doktorantów do udziału w I Międzynarodowej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Aktualne problemy ukrainistyki”.

Konferencja odbędzie się 5 czerwca 2019 r. w Instytucie Filologii Słowiańskiej (Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A).

Tematyka konferencji:

 • Aktualne zagadnienia językoznawstwa ukraińskiego;
 • Literatura ukraińska w kontekście europejskim;
 • Wybitne postacie kultury ukraińskiej;
 • Ukraińskie obrzędy i zwyczaje ludowe;
 • Wydarzenia społeczno-polityczne w Ukrainie;
 • Międzysłowiańskie związki językowe i literackie.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 maja 2019 r. na załączonym formularzu.

Zaproszenie i szczegółowe informacje oraz druk zgłoszenia znajdują się w załącznikach.

  Data dodania
  13 maja 2019