Dni Kariery i Mobilności dla młodych naukowców

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych zaprasza na organizowane przez KPK PB UE, Uniwersytet Warszawski, Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Dni Kariery i Mobilności dla młodych naukowców.

Dni Kariery i Mobilności dla młodych naukowców

„PROJEKT NAUKOWIEC” jest inicjatywą polskiej sieci EURAXESS, członka europejskiej sieci wspierającej mobilność naukowców, która działa od 2004 r. Jej inspiracją stała się debata nad zmianami dotyczącymi polskiej nauki i szkolnictwa wyższego oraz europejskiej polityki w zakresie rozwoju zawodowego młodych naukowców. Głównym celem projektu jest wskazanie i uświadomienie młodym adeptom nauki jak ważne jest planowanie własnego rozwoju i jak zróżnicowane elementy składają się na satysfakcjonującą karierę.

Przygotowany został cykl 3-dniowych bezpłatnych wydarzeń adresowanych przede wszystkim do doktorantów i studentów studiów magisterskich planujących rozwijać swoje pasje naukowe. W ich trakcie będzie można dowiedzieć się o różnego rodzaju narzędziach pomagających planować karierę naukową, o grantach finansujących badania realizowane przez początkujących naukowców, porozmawiać z badaczami, którzy odnieśli  sukcesy i ponieśli porażki, wziąć udział w debatach i warsztatach z ekspertami z różnych dziedzin i sektorów.

Termin: 24-26.10.2017 r.

Wydarzenia odbędą się w dwóch lokalizacjach:

  • 24.10.2017 – Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW (tzw. CENT III), ul. Żwirki i Wigury 101, Warszawa
  • 25 i 26.10.2017 – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, Warszawa

Więcej informacji

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 54 98 (58)
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.planna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

    Autor
    Anna Pałka
    Data dodania
    5 października 2017