Ankieta Oceny Zajęć (do 15 lipca)

Do 15 lipca mogą Państwo oceniać jakość zajęć dydaktycznych, oferowanych przez UMCS w semestrze letnim, za pośrednictwem zmodyfikowanego w ubiegłej edycji kwestionariusza – z nowymi pytaniami i rozszerzoną, sześciostopniową skalą odpowiedzi.

Ankieta została Państwu udostępniona za pośrednictwem portalu USOSweb.

Aby ocenić zajęcia należy:

 1. zalogować się na swoje konto na stronie usosweb.umcs.pl;
 2. kliknąć w baner informujący o trwającej ankiecie lub przejść do zakładki: DLA STUDENTÓW i kliknąć w link: ANKIETY;
 3. wybrać zajęcia, które chcą Państwo ocenić i pozostawić swoją opinię.

Ankieta Oceny Zajęć pełni rolę informacji zwrotnej - jej wyniki będą dostępne dla Władz Uniwersytetu, Wydziałów oraz poszczególnych nauczycieli akademickich. W efekcie każda opinia posłuży do weryfikacji jakości prowadzonych zajęć, programów studiów i przydatności wiedzy zdobywanej na danym przedmiocie. Wszystkie udzielone przez Państwa odpowiedzi pozostaną anonimowe.

Wypełnienie jednego kwestionariusza zajmuje jedynie kilka minut i mogą to Państwo zrobić w dowolnym miejscu i czasie. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że udział w badaniu jest jednym z obowiązków studenta, wynikającym z Regulaminu Studiów.

Dzięki Państwa opinii nasz Uniwersytet może stale zmieniać się na lepsze!

W przypadku wystąpienia błędów w ofercie dydaktycznej (możliwość ocenienia zajęć, w których Państwo nie uczestniczyliście lub brak dostępu do ankiety oceniającej zajęcia, w których brali Państwo udział) należy zgłosić je w dziekanacie. W przypadku innych problemów związanych z ankietą prosimy kontaktować się z Biurem ds. Analiz Jakości Kształcenia poprzez adres e-mail: sjk@umcs.pl.

  Autor
  Katarzyna Mielnik
  Data dodania
  29 czerwca 2018