Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez komisje rekrutacyjne

16 lipca 2019 r. – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez komisje rekrutacyjne na kierunkach, na których nie przeprowadza się egzaminów wstępnych, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia w ramach limitów miejsc w sposób zwyczajowo przyjęty - poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie IRK.

>> Terminarz rekrutacji <<

    Data dodania
    29 marca 2019