X edycja Konkursu Biochemicznego

  • Grupa docelowa
    Maturzyści, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, uczniowie szkół gimnazjalnych

Zapraszamy do udziału w jubileuszowej X edycji Konkursu Biochemicznego, organizowanego przez Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Konkurs odbędzie się 5 kwietnia 2019 rokuw Lublinie (Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS).

Szczegółowe zasady KONKURSU zawiera Załącznik 1 – REGULAMIN KONKURSU BIOCHEMICZNEGO, natomiast dodatkowe dokumenty (ZAGADNIENIA, TEST WSTĘPNY, KARTA ZGŁOSZENIA) zostaną umieszczone na stronie lub zostaną przesłane do szkół do końca 2018 roku.

Jeżeli Państwa szkoła nie brała udziału we wcześniejszych edycjach KONKURSU a wasi uczniowie są zainteresowani udziałem w bieżącej edycji KONKURSU, prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres anna.wilkolazka@poczta.umcs.lublin.pl najpóźniej do 15 stycznia 2019, w celu przesłania testu wstępnego oraz pozostałych dokumentów.

Dodatkowych informacji udzielą Państwu osoby odpowiedzialne za konkurs:

Jolanta Polak, Zakład Biochemii UMCS, Lubelski Oddział PTBioch
Tel. 81 537 56 65
e-mail: jpolak@umcs.lublin.pl

Anna Jarosz-Wilkołazka, Zakład Biochemii UMCS, Lubelski Oddział PTBioch
Tel. 81 537 50 44
e-mail: anna.wilkolazka@poczta.umcs.lublin.pl

    Data dodania
    16 listopada 2018