Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych na studia

  • Grupa docelowa
    Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

13 - 14 lipca i 16 lipca 2018 r. – przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów; W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym lub kolejnych terminach, komisja rekrutacyjna ogłasza następną listę osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca.

Pełny terminarz rekrutacji: KLIK

 

 

    Data dodania
    10 kwietnia 2018