Wspólne projekty badawcze między Polską a Austrią - w ramach wymiany bilateralnej naukowców

  • Grupa docelowa
    Pracownik naukowy
  • Organizator
    NAWA (Polska), Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung (Austria)

Otwarty nabór wniosków w konkursie na wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung (Austria) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Austrii.

Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego.

Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-austriackich zespołów badawczych.

Nabór trwa do 21 maja 2021 roku.

Więcej informacji na stronie https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-austria

(opis na podstawie strony: https://nawa.gov.pl)

    Data dodania
    6 kwietnia 2021