Stypendia GFPS - zgłoszenia do 10.10

  • Grupa docelowa
    studenci/tki; absolwenci/tki; pracownicy/czki
Stypendia GFPS

Informacje od Organizatora:

GFPS-Polska zaprasza studentów/tki oraz doktorantów/tki i asystentów/tek naukowych wszystkich kierunków z Polski do składania wniosków o stypendium w Niemczech na semestr letni 2024. roku akademickiego. 

Termin zgłoszeń upływa 10.10.2023.

Wartość stypendium przyznawanego przez GFPS-Polska obejmuje:
  • miesięczne stypendium w wys. 2250 złotych,
  • pomoc w znalezieniu miejsca w akademiku lub na kwaterze prywatnej,
  • udział w dwóch czterodniowych seminariach (na początku semestru seminarium „DNI MIAST” – integracyjno-powitalne, oraz pod koniec semestru seminarium „FORUM” – podsumowujące pobyt). 
Od kandydatów/tek oczekuje się komunikatywnej znajomości języka niemieckiego w mowie i piśmie (poziom minimalny: B1), a także gotowości do aktywnego włączenia się w życie naukowe, kulturalne i towarzyskie wspólnoty akademickie podczas studiów w Niemczech.  
 
Wymogiem, jaki GFPS-Polska stawia stypendystom, jest przeprowadzenie projektu naukowego na wybrany przez siebie temat. Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp. Mile widziane jest nawiązanie do swojej pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej.


Więcej informacji o programie stypendialnym można znaleźć na stronie: https://www.gfps.pl/info/ 

    Data dodania
    11 września 2023