Nabór zgłoszeń do 21. edycji Programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

  • Grupa docelowa
    Studenci, Pracownicy
  • Organizator
    L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

25 marca rozpoczął się nabór zgłoszeń do 21. edycji Programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Po raz kolejny wraz z partnerami Programu oraz jury poszukiwane są naukowczynie, które chcą zaprezentować prowadzone przez siebie badania oraz przedstawić plany ich rozwoju. Program jest skierowany do kobiet zarówno na początkowym, jak i zaawansowanym etapie prac badawczych, które aktywnie działają w zakresie szeroko pojętych nauk o życiu.

O Programie L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Polska była pierwszym krajem, w którym zorganizowano lokalną edycję globalnej inicjatywy For Women in Science. Partnerami zainicjowanego w 2001 roku programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki są Polski Komitet do spraw UNESCO (od początku trwania inicjatywy), Ministerstwo Edukacji i Nauki (od 2013 roku) oraz Polska Akademia Nauk (od 2016 roku). Decyzję o przyznaniu stypendiów podejmuje corocznie niezależne Jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej złożone z 17 wybitnych naukowców, pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej. Jurorzy reprezentują różne dziedziny naukowe oraz ośrodki badawcze z całej Polski.

Celem programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac, zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. Przez 20 edycji programu wyróżniono łącznie 105 polskich kobiet naukowców. Roczne stypendia przyznawane są w trzech kategoriach: habilitacyjnej (35 000 zł), doktoranckiej (30 000 zł) oraz magistranckiej (20 000 zł), odpowiednio na poszczególnych etapach przygotowywania rozprawy habilitacyjnej, doktorskiej lub pracy magisterskiej.

Stypendia stanowią nagrodę za dotychczasowy wkład badaczek w rozwój nauki oraz pasję i zaangażowanie w wykonywaną pracę. Nagradzane kobiety reprezentują różne dyscypliny naukowe, łączy je natomiast wysoki poziom prowadzonych projektów i powstających z nich publikacji. Ich projekty mają również ogromny potencjał rozwojowy i stwarzają możliwość praktycznego zastosowania. Ponadto wyróżnione badaczki są aktywnymi propagatorkami idei zaangażowania kobiet w badania naukowe wśród szerokiej opinii publicznej i w mediach.

Więcej o Programie:

Strona programu: www.lorealdlakobietinauki.pl

Facebook: https://www.facebook.com/LOrealPoland  

    Data dodania
    1 kwietnia 2021