21. edycji Nagród Naukowych „Polityki” - konkurs dla młodych naukowców - zgłoszenia do 13 czerwca

  • Grupa docelowa
    Studenci, Pracownicy
  • Organizator
    Polityka

Konkurs adresowany jest do młodych naukowców - do ok. 35 roku życia. Zgłoszenia przyjmowane będą do 13 czerwca 2021 roku.

Poprzez akcję prowadzoną na łamach „Polityki” promowany jest wartościowy wzór kariery i osiągnięcia naukowe młodych ludzi nauki w Polsce.

Poszukiwane są osoby, które w ciągu ostatniego roku, dwóch minęły ważny kamień milowy w życiu zawodowym - może to być praca doktorska, habilitacyjna, książka, ważny artykuł naukowy, zakończenie badań albo ich rozpoczęcie, zbudowanie zespołu, objęcie istotnej funkcji w instytucji naukowej.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go drogą elektroniczną do 13 czerwca 2021 r. (do północy) na adres: stypendia@polityka.pl

Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców, czyli osób do ok. 35. roku życia.

Więcej informacji (w tym m. in. regulamin i zasady wyłaniania lauretatów) znajduje się na stronie https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1744458,1,zapraszamy-do-21-edycji-nagrod-naukowych.read 

    Data dodania
    8 kwietnia 2021