Ogólnopolska konferencja „Aktywność fizyczna, rekreacja ruchowa i styl życia w aspekcie edukacyjnym”

 • Organizator
  Centrum Kultury Fizycznej UMCS i Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
 • Miejsce
  Centrum Kultury Fizycznej UMCS i Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Konferencja składać się będzie z dwóch bloków: teoretyczny (referaty i prezentacje naukowe) oraz praktyczny (pokazy przykładowych zajęć z wychowania fizycznego w szkołach wyższych).

  Autor
  Anna Jakubaszek
  Data dodania
  7 kwietnia 2014