Konferencja „Współczesne wyzwania kreatywności”

 • Organizator
  Wydział Filozofii i Socjologii UMCS Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
 • Miejsce
  Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Do zaprezentowania różnych koncepcji kreatywności oraz podzielenia się doświadczeniem związanym z działaniami na rzecz rozwoju kreatywności i kształtowania postaw kreatywnych zaproszeni zostaną przedstawiciele różnych nauk i dyscyplin, m.in. filozofii, pedagogiki, psychologii, socjologii, sztuk pięknych, literaturoznawstwa, politologii, ekonomii, organizacji i zarządzania, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk technicznych. Konferencja stworzy możliwość prezentacji (i konfrontacji) różnych aspektów, opcji i perspektyw kreatywności. W dobie rozwoju nowoczesnej gospodarki opartej na kreatywności i wiedzy niezbędne jest bowiem podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia postaw twórczych oraz wypracowania odpowiedniego, prokreatywnego i proinnowacyjnego modelu wychowania i edukacji jednostek i grup.

Program i więcej informacji na stronie:
http://kreatywnosckonferencja.wordpress.com/

  Autor
  Anna Jakubaszek
  Data dodania
  10 stycznia 2014