Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Partycypacja polityczna we współczesnym świecie”

Zakład Ruchów Politycznych Wydziału Politologii zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Partycypacja polityczna we współczesnym świecie”. Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 maja 2019 roku w Lublinie.

Najnowsza odsłona wydarzenia będzie koncentrowała się na problematyce partycypacji politycznej we współczesnym świecie.

Celem konferencji jest:

 • usystematyzowanie i ocena doświadczeń związanych z partycypacją polityczną;
 • diagnoza stanu partycypacji politycznej oraz wskazanie potencjalnych kierunków i nowych form jej rozwoju w Polsce i na świecie.

Proponowane obszary tematyczne konferencji:

 • geneza i uwarunkowania partycypacji politycznej;
 • idee i koncepcje partycypacji politycznej;
 • instytucjonalny wymiar partycypacji politycznej;
 • problemy i wyzwania partycypacji politycznej w XXI w.;
 • analiza wybranych form partycypacji politycznej;
 • medialny obraz partycypacji politycznej.

Kierownik konferencji
prof. zw. dr hab. Maria Marczewska-Rytko

Sekretarze konferencji
dr Kamil Aksiuto, dr Dorota Maj, dr Marcin Pomarański, dr Marta Drabczuk

Ważne terminy:

28 lutego 2019 r.
Zakończenie rejestracji na konferencję

15 marca 2019 r.
Termin wniesienia opłaty konferencyjnej:

- w PLN o numerze 73114010940000290516001137 z dopiskiem „Partycypacja polityczna"
- w EUR o numerze 78114010940000290516001047 z dopiskiem „Partycypacja polityczna"

8-9 maja 2019 r.
Konferencja
Wydział Politologii UMCS
Pl. Litewski 3
Lublin

30 czerwca 2019 r.
Termin nadsyłania artykułówdo publikacji

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2019 r. Wypełnioną kartę zgłoszenia na konferencję należy wysłać na adres: kamaks@poczta.umcs.lublin.pl

Opłata konferencyjna wynosi 450 zł i obejmuje:

 • publikację artykułu w monografii naukowej lub czasopiśmie naukowym - po uzyskaniu pozytywnych recenzji,
 • obiady, przerwy kawowe oraz uroczystą kolację,
 • jeden nocleg (gwarantowany wyłącznie dla osób, które wniosą opłatę konferencyjną do 15 marca 2019),
 • wycieczkę drugiego dnia konferencji.

Załączniki

  Data dodania
  8 listopada 2018