Konferencja: Zmiana konstytucji – dylematy, dywergencje, postulaty

Zakład Systemów Politycznych Uniwersytetu Marii  Curie Skłodowskiej w Lublinie ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej pt. „Zmiana Konstytucji- dylematy, dywergencje, postulaty”, która odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 r., w Lublinie, na Wydziale Politologii UMCS, ul. Plac Litewski 5.

Celem konferencji jest wymiana opinii i poglądów oraz prezentacja wyników badań naukowych dotyczących sposobów, metod i uwarunkowań zmian konstytucji sztywnych i miękkich, pisanych i niepisanych. Szczególną uwagę organizatorzy chcieliby zwrócić na toczący się aktualnie dyskurs o  konieczności i  zakresie zmiany konstytucji w Polsce.

Do udziału w Konferencji zapraszamy politologów, prawników, historyków, socjologów oraz innych badaczy, którzy chcieliby podjąć problematykę dotyczącą, m.in.:

  • teoretycznych aspektów zmiany konstytucji- sposobów, okoliczności, form;
  • uwarunkowań zmian konstytucji w państwach demokratycznych i niedemokratycznych;
  • propozycji zmian Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., zgłaszanych przez partie polityczne i inne podmioty;
  • propozycji Prezydenta RP  zmian Konstytucji zgłoszonych w 2017 r.;
  • dyskusji i debat nad zmianą konstytucji.

W ramach konferencji przewidziana jest sesja plenarna oraz tematyczne panele, w czasie których będą miały miejsce wystąpienia prelegentów oraz dyskusja.

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł i obejmuje: przerwy kawowe, obiad oraz publikację zgłoszonych referatów (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) w recenzowanej monografii naukowej lub czasopiśmie naukowym z listy B.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail:  konstytucja2017@politologia.pldo dnia 31 października 2017 r.

Odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem na konto bankowe Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, do dnia  10 listopada 2017, z dopiskiem : zmiana konstytucji. Nr konta : 73 1140 1094 0000 2905 1600 1137

KOMITET ORGANIZACYJNY :

prof. dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska
prof. dr hab. Wojciech Sokół
dr hab. Małgorzata Podolak
dr Marta Michalczuk-Wlizło- sekretarz konferencji

    Data dodania
    6 listopada 2017