Konferencja: „Współczesne Media”

Zapraszamy do udziału w jedenastej ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu „Współczesne Media”, organizowanej przez Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii UMCS, która odbędzie się 9-10 maja 2019 roku w Lublinie.

O konferencji

Poszczególne ogniwa cyklu lubelskich konferencji medioznawczych poświęcone były problemom związanym z funkcjonowaniem instytucji medialnych, właściwościom przekazów medialnych, zjawiskom i tematom istotnym dla współczesnych mediów. Temat naszego tegorocznego spotkania jest takim właśnie – istotnym dla współczesnych mediów i istotnym dla badań nad nimi. Zainteresowanie przemocą jako kategorią badawczą nie jest nowe (ostatnio była ona przedmiotem dyskusji podczas konferencji „Przemoc w komunikacji”, która odbyła się 29-30 listopada 2018 roku w Częstochowie), jednak niezwykle, wręcz paląco aktualne. Współcześnie trudno jest rozdzielić przemoc w mediach od przemocy w rzeczywistości pozamedialnej, ponieważ oba te zjawiska wzajemnie się warunkują. Z pewnością wiąże się to, z jednej strony, z przemianami współczesnej kultury, a z drugiej, z rozwojem technologii komunikacyjnych i nowych kanałów komunikacji medialnej oraz ze wzrostem społecznego oddziaływania mediów.

W sytuacji eskalacji przemocy, tak w rzeczywistości pozamedialnej, jak i w przestrzeni medialnej, wobec wybrzmiałych ostatnio w mediach konstatacji „końca pewnej epoki”, chciałybyśmy zainicjować przeprowadzenie próby całościowego oglądu zjawiska przemocy w mediach. Zdajemy sobie sprawę z tego, że badania dotyczące przemocy w mediach muszą mieć charakter wieloaspektowy i interdyscyplinarny. Wymagają połączenia sił medioznawców, lingwistów, kulturoznawców, socjologów, psychologów i prawników. Dostrzegamy przy tym możliwość przyjęcia dwóch perspektyw badawczych. Pierwsza z nich to perspektywa treści przekazu, druga sposobu przekazu.

Traktując przemoc jako temat przekazów medialnych, za interesujące uważamy m.in.:

 • opracowania dotyczące częstości występowania obrazów przemocy w mediach różnego rodzaju;
 • charakterystyki obrazu przemocy w jej wielu postaciach;
 • określenie relacji między obrazami przemocy a aksjologizacją dyskursu medialnego.

Mając na uwadze formalny wymiar przemocy, myślimy m.in. o:

 • instytucjonalnych uwarunkowaniach wykorzystywania obrazów przemocy przez poszczególnych nadawców medialnych;
 • „przemocowych” strategiach komunikacyjnych;
 • genologicznym wymiarze obecności przemocy w mediach (czyli np. o hejcie);
 • manipulacji w jej różnych przejawach;
 • wulgaryzacji dyskursu medialnego;
 • praktyce wyróżniania kategorii należących do pola znaczeniowego przemocy (takich np. jak hejt, mowa nienawiści);prawnych aspektach różnorakich przejawów przemocy w mediach.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza elektronicznego do 31 marca 2019 r. W razie potrzeby mogą Państwo porozumiewać się z nami, korzystając z poczty elektronicznej wspolczesnemedia@umcs.pl.

W ramach opłaty konferencyjnej, która wynosi 380 zł, zapewniamy publikację tekstów zaakceptowanych przez recenzenta w monografii wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, materiały konferencyjne, obiad i uroczystą kolację 9 maja oraz obiad 10 maja. Służymy pomocą w rezerwacji hotelu.

Załączniki

Współczesne Media 11 - formularz zgłoszeniowy

Termin zgłoszeń upłynął
  Data dodania
  1 lutego 2019