Konferencja: „Trzydzieści. Polska w reportażu po 1989 roku”.

Pracownia Badań nad Reportażem przy Zakładzie Komunikacji Społecznej Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Retoryczne zapraszają do udziału w konferencji naukowej pod hasłem: „Trzydzieści. Polska w reportażu po 1989 roku”.

 

W czerwcu 2019 roku upłynie trzydzieści lat od pierwszych wolnych wyborów w najnowszej historii Polski. To trzydzieści lat w nowym kształcie politycznym, społecznym i gospodarczym, trzydzieści lat przemian, sukcesów i porażek, trzydzieści lat życia na własny rachunek i mentalnej rewolucji.

W tak mozaikowej i migotliwej rzeczywistości reportaż zajął miejsce powieści realistycznej. Ona przechadzała się jak lustro po gościńcu - on jest ekranem odbijającym to, co tak szybko dzieje się na miejskich trotuarach i w szklanych wieżowcach, na wiejskich drogach i w gminnych sklepikach. Ma nawet moc wyświetlania tego, co dzieje się w naszych głowach, choć dostęp do tego wydaje się niemożliwy. Reporterzy potrafią jednak podejść tak blisko swoich bohaterów, że mamy wrażenie słyszenia ich myśli. Sztuka opowieści o szczegółach i drobiazgach, poprzez które możemy zobaczyć całe światy, w polskiej szkole reportażu została doprowadzona do mistrzostwa.

Jakie obrazy ostatnich trzech dekad życia w naszym kraju znalazły się w reporterskich przekazach? Co kiedyś zobaczą, czego posłuchają, o czym przeczytają ci, którzy będą próbowali zrozumieć nas i nasze czasy? Jakie "małe realizmy" i wielkie metafory przyniósł wysiłek reporterów nieustających w staraniach, żeby pochwycić to, co najważniejsze, choć wcale nie otwiera wieczornych wiadomości?

Proponujemy kilka obszarów tematycznych:

 • historia i jej aktorzy (znani i nieznani)
 • białe plamy - zapełnianie czy ideologizowanie?
 • wpływ przemian gospodarczych na stosunki społeczne i mentalność
 • nowe środowiska, nowe partycypacje, nowe role
 • tabu bez tabu – nowe-stare tematy
 • swoi i obcy, sojusze i podziały, tożsamość w budowie
 • Polska się buduje - obrazy realiów przestrzennych i architektonicznych,  nowe przestrzenie życia społecznego
 • Polska z oddali, czyli reporterzy obcojęzyczni o nas
 • przemiany gatunkowe - nowe odmiany i nowa postać znanych odmian
 • postacie medialne - reportaż prasowy, książkowy, radiowy, telewizyjny, filmowy, fotoreportaż
 • międzymedialność i multimodalność reportażu po 1989 roku
 • wybitni reporterzy ostatniego trzydziestolecia
 • środowiska kultywowania reportażu - medialne ostoje gatunku
 • metody i miejsca reporterskiej edukacji
 • konkursy na reportaż i nagrody dla reporterów - docenienie, promocja czy "konkurs piękności"?
 • "polska szkoła reportażu" - druga, trzecia czy ciągle ta sama?

Na te pytania, między innymi, chcemy poszukać odpowiedzi. Zapraszamy wszystkich, niezależnie od dyscypliny naukowej, którzy przyglądają się reportażowi i go badają. Spotkajmy się i podzielmy swoimi obserwacjami w perspektywie rocznicy niezwykle ważnej cezury, która otworzyła przed nami jako społeczeństwem tyle możliwości. Co z nimi zrobiliśmy?

Konferencję planujemy z wyprzedzeniem wobec okrągłej daty, aby publikacja, która będzie jej efektem, mogła ukazać się w 2019 roku.

Na zgłoszenia tematów wystąpień i ich krótkich streszczeń wraz z danymi kontaktowymi czekamy do 20 października br.. Prosimy je przesyłać na adres mailowy: pracownia.reportaz@umcs.pl

Koszt udziału w konferencji to 350 zł. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia opłatę należy wnieść do 15 listopada 2018 roku.

 Z nadzieją na spotkanie

dr hab. Magdalena Piechota
dr Elżbieta Pawlak-Hejno
mgr Agnieszka Sowa

 

  Data dodania
  2 października 2018