Konferencja: „Ruchy separatystyczne we współczesnym świecie”

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej konferencji naukowej poświęconej problematyce ruchów społecznych i politycznych. Najnowsza odsłona wydarzenia będzie koncentrowała się na ruchach separatystycznych we współczesnym świecie. Celem konferencji jest:

 • usystematyzowanie i ocena doświadczeń związanych z ruchami separatystycznymi;
 • diagnoza stanu ruchów separatystycznych oraz wskazanie potencjalnych kierunków ich rozwoju w Polsce i na świecie;
 • wskazanie szans i zagrożeń stwarzanych przez ruchy separatystycznych.

Proponowane obszary tematyczne konferencji:

 • geneza i uwarunkowania ruchów separatystycznych;
 • instytucjonalny wymiar ruchów separatystycznych;
 • idee i koncepcje oraz formy działania ruchów separatystycznych;
 • kwestie bezpieczeństwa społecznego, kulturowego, ekonomicznego, narodowego, międzynarodowego w kontekście funkcjonowania ruchów separatystycznych;
 • analiza wybranych ruchów separatystycznych;
 • medialny obraz ruchów separatystycznych.

Kierownik konferencji:

prof. zw. dr hab. Maria Marczewska-Rytko

Sekretarze konferencji:

dr Marcin Pomarański

dr Dorota Maj

dr Kamil Aksiuto

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji (jako referenci i/lub dyskutanci) prosimy o przesyłanie kart uczestnictwa do dnia 31 marca 2018 roku drogą elektroniczną na adres:  dorota.maj2@wp.pl.

Opłata konferencyjna wynosi 450 zł i obejmuje:

 • publikację artykułu w monografii naukowej lub czasopiśmie naukowym (12 p.) - po uzyskaniu pozytywnych recenzji,
 • obiady, przerwy kawowe oraz uroczystą kolację,
 • jeden nocleg (gwarantowany wyłącznie dla osób wysyłających zgłoszenie do 31 marca 2018),
 • wycieczkę drugiego dnia konferencji do Sandomierza.

Wpłaty należy dokonać do dnia 15 kwietnia 2018 roku na konto: 73 1140 1094 0000 2905 1600 1137 z dopiskiem „Ruchy separatystyczne + imię i nazwisko uczestnika”

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
NIP: 712-010-36-92

Monografia zbiorowa zostanie opublikowana w ramach serii wydawniczej „Ruchy społeczne i Polityczne”. Dotychczas w ramach serii ukazały się publikacje na temat nowych ruchów społecznych, haktywizmu, populizmu, ruchów socjalistycznych, ruchów narodowych, liberalizmu, chrześcijańskiej demokracji, ruchów ekstremistycznych oraz konserwatyzmu.

 

Załączniki

  Data dodania
  26 lutego 2018