III Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistyczna: “Ameryka Łacińska jako region w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku”

III Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistyczna

“Ameryka Łacińska jako region w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku”

„América Latina – la región de relaciones internacionales en el siglo XXI”

21 - 22 listopada 2018

Wydział Politologii

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

w Lublinie

Organizatorzy

Redakcja czasopisma

„Anuario Latinoamericano Ciencias Politicas y Relaciones Internacionales”

Zakład Stosunków Międzynarodowych - Wydział Politologii UMCS

Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Wydarzenie jest organizowane z okazji pięciolecia czasopisma „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” i odbywa się w roku Jubileuszu 25-lecia Wydziału Politologii UMCS.

Komitet Honorowy Konferencji

Prof. dr Martha Ardila (Universidad Externado de Colombia, Bogota, Kolumbia), Prof. dr Klaus Bodemer (GIGA Institut für Lateinamerika-Studien, Hamburg, Niemcy), prof. dr Maria do Socorro Sousa Braga (Universidade Federal de São Carlos, Brazylia), prof. dr Alexandre Fuccille (Universidade Estadual Paulista, São Paulo, Brazylia), prof. dr hab. Marcin Florian Gawrycki (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Artur Gruszczak (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Iwona Hoffman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), prof. dr María de Monserrat Llairó (Universidad de Buenos Aires, Argentyna), prof. dr hab. Marek Pietraś (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. nadzw. (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), prof. dr  Alberto Rocha Valencia (Universidad de Guadalajara, Meksyk), prof. dr Héctor Luis Saint-Pierre (Universidade Estadual Paulista, São Paulo, Brazylia), dr Pavlína Springerová (Univerzita Hradec Králové, Czechy), dr hab.  Beata Surmacz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), dr Paweł Trefler (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska), dr hab. Wojciech Ziętara, prof. nadzw. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej).

 Kierownik naukowy konferencji

dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. nadzw. UMCS

Sekretarze

mgr Maria Ochab - koordynator

mgr Magdalena Wątróbka, mgr Paweł Kwiatkowski, mgr Michał Dziaduch

Zamierzeniem organizatorów III Międzynarodowej Konferencji Latynoamerykanistycznej jest stworzenie forum wymiany opinii, poglądów oraz wyników badań na temat uwarunkowań, istoty i zmiany pozycji i roli regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów w stosunkach międzynarodowych, w XXI wieku. Konferencja odbędzie się w języku polskim, hiszpańskim i angielskim.

W trakcie Konferencji przewidujemy debatę na temat następujących zagadnień:

 • uwarunkowania, wyzwania i zagrożenia stabilności geopolitycznej i geoekonomicznej regionu,
 • formy regionalnej i międzyregionalnej współpracy politycznej i gospodarczej,
 • pozycja i rola państwowych i niepaństwowych podmiotów stosunków międzynarodowych,
 • istota i specyfika przywództwa regionalnego,
 • stabilność i zmiana, istota przekształceń systemów politycznych,
 • specyfika i znaczenie konfliktów społecznych,
 • specyfika i znaczenie zagrożeń bezpieczeństwa,
 • regionalne koncepcje i strategie zwalczania przestępczości zorganizowanej i cyberprzestępczości.

Zapraszamy do udziału i nadsyłania zgłoszeń do dnia 31 października 2018 r. na adres email:anuario.latinoamericano@umcs.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: formularz

Opłata konferencyjna: 400 PLN / 100 Euro / 120 USD
Rachunek bankowy (opłaty konferencyjnej): 76 1130 1017 0020 1462 9420 0001 P

Polska Akademia Nauk "III Konferencja Latynoamerykanistyczna"
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
NIP: 525-15-75-083

Dane do faktur należy przesłać na adres: lublin@pan.pl

Publikacja

Artykuły przygotowane na podstawie wygłoszonych referatów zostaną opublikowane po przejściu procedury recenzyjnej w periodykach wydawanych przez Wydział Politologii UMCS, w języku hiszpańskim w „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” oraz w języku polskim i angielskim w czasopiśmie „Teka Politologii i Stosunków Międzynarodowych”.

Historia Międzynarodowej Konferencji Latynoamerykanistycznej

Organizowana Konferencja jest trzecią z cyklu konferencji naukowych, mających na celu stworzenie forum interdyscyplinarnej i międzynarodowej debaty oraz promowanie polskich badań politologicznych na temat regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

I Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistyczna

została zorganizowana w dniach 27-28 czerwca 2013 roku w Przemyślu. Inicjatorami i organizatorami wydarzenia byli dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. nadzw. UMCS z Zakładu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii i dr Pawel Trefler z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Celem dwujęzycznej, I Międzynarodowej Konferencji Latynoamerykanistycznej na temat Ameryka Łacińska wobec przeobrażeń geopolitycznych i nowych zagrożeń - América Latina frente a las transformaciones geopolíticas y nuevas amenazas była politologiczna analiza problemów wielowymiarowo rozumianego bezpieczeństwa i nowych zagrożeń w Ameryce Łacińskiej po upadku bipolarnego ładu międzynarodowego. W konferencji wzięło udział 36 badaczy, w tym 20 z zagranicznych ośrodków naukowych z Ameryki Łacińskiej i Europy.

Rezultatem konferencji jest wydanie monografii wieloautorskiej w języku hiszpańskim i polskim Przeobrażenia geopolityczne i nowe zagrożenia w Ameryce Łacińskiej - Transformaciones geopolíticas y nuevas amenazas en América Latina, Katarzyna Krzywicka, Paweł Trefler (red.), Studia Iberoamerykańskie UMCS, vol. IV, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ss. 483 ISBN 978-83-7784-589-9, ISSN 2084-8072.

II Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistyczna

na temat Las relaciones entre política y religión en América Latina - determinantes y nuevos paradigmas („Relacje polityka – religia w Ameryce Łacińskiej – determinanty i nowe paradygmaty”) została zorganizowana w dniach 3-4 listopada 2015 roku w Lublinie. Inicjatorkami i organizatorkami wydarzenia były dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. nadzw. UMCS z Zakładu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii oraz dr Renata Siuda-Ambroziak z Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Współorganizatorem Konferencji była Komisja Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN Oddział w Lublinie.

Celem II Międzynarodowej Konferencji Latynoamerykanistycznej była interdyscyplinarna debata w języku hiszpańskim i portugalskim na temat obecności religii w sferze publicznej i jej powiązań z polityką w perspektywie regionalnej Ameryki Łacińskiej i Karaibów, w celu uchwycenia dialektycznej dynamiki ich wzajemnych relacji, wpływów i przemian. W konferencji wzięło udział 38 badaczy, w tym 16 z zagranicznych ośrodków naukowych z Ameryki Łacińskiej i Europy.

Rezultatem konferencji jest wydanie wybranych artykułów w czasopiśmie „Anuario Latinoamericano – Ciencias Politicas y Relaciones Internacionales”, vol. 4/2017, w  Dossier na temat América Latina: política y religión, pod red. Katarzyny Krzywickiej i Renaty Siudy-Ambroziak oraz wydanie monografii wieloautorskiej w języku hiszpańskim i portugalskim Política y religión en América Latina, Katarzyna Krzywicka, Renata Siuda-Ambroziak (red.), Estudios Iberoamericanos de la UMCS, vol. V, Editorial de la UMCS, Lublin 2017, ss. 316, ISBN 978-83-227-9036-6, ISSN 2084-8072.

 

Załączniki

  Data dodania
  10 lipca 2018