II Ogólnopolska Konferencja pt. „Język emocji. Konteksty psychologiczne”

Szanowni Państwo,

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, kierując się zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny oraz zarządzeniem Jego Magnificencji Rektora UMCS, podjęliśmy decyzję o zmianie terminu konferencji z powodu sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

Konferencja odbędzie się w przyszłym semestrze, w terminie 3-4 grudnia 2020 r. w nowym budynku Instytutu Psychologii UMCS w Lublinie.

Zmianie ulegają terminy rejestracji oraz wnoszenia opłat. Zgłoszenia będzie można przesyłać do 10 października, natomiast opłaty do 20 października br.

UWAGA!

OSOBY ZAINTERESOWANE PUBLIKACJĄ prosimy o przesyłanie tekstów do 20 kwietnia br. wg wytycznych znajdujących się na naszej stronie internetowej https://www.umcs.pl/pl/publikacja,13714.htm


Z życzeniami zdrowia

dr hab. Barbara Gawda, prof. UMCS
dr Kalina Kosacka

 


Prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie konferencji: www.jezyk-emocji.umcs.pl

II Ogólnopolska Konferencja Język emocji. Konteksty psychologiczne

Organizator: Katedra Psychologii Emocji i Osobowości, Instytut Psychologii UMCS

Konferencja ma na celu dyskusję nad zagadnieniami emocji. Podejmowane będą istotne problemy dla psychologii emocji takie jak wyrażanie, rozpoznawanie, rozumienie i regulacja emocji oraz ich znaczenie w różnych kontekstach. W ramach konferencji planowane są wykłady plenarne, sesje referatowe i plakatowe.


Szczegółowe zagadnienia:

  • Język emocji zarówno w znaczeniu metaforycznym, jak i dosłownym, tj. badania nad ekspresją językową emocji.
  • Psychologiczne badania różnych form ekspresji i ekspresywności emocjonalnej: językowej, niewerbalnej, parajęzykowej.
  • Konceptualizacja emocji i doświadczeń emocjonalnych w języku.
  • Mechanizmy, uwarunkowania i znaczenie wyrażania, rozpoznawania, odczytywania, rozumienia i regulacji emocji.
  • Problematyka wyrażania emocji w normie i patologii.

Przewodnicząca Komitetu Naukowego: dr hab. Barbara Gawda, prof. UMCS
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: dr Kalina Kosacka

Katedra Psychologii Emocji i Osobowości, Instytut Psychologii UMCS

    Data dodania
    7 stycznia 2020