II Ogólnopolska Konferencja pt. „Język emocji. Konteksty psychologiczne”

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Język emocji. Konteksty psychologiczne”, która odbędzie się w dniach 14-15 maja 2020 roku. Prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie konferencji: www.jezyk-emocji.umcs.pl

II Ogólnopolska Konferencja Język emocji. Konteksty psychologiczne

Organizator: Katedra Psychologii Emocji i Osobowości, Instytut Psychologii UMCS

Termin: 14-15.05.2020

Konferencja ma na celu dyskusję nad zagadnieniami emocji. Podejmowane będą istotne problemy dla psychologii emocji takie jak wyrażanie, rozpoznawanie, rozumienie i regulacja emocji oraz ich znaczenie w różnych kontekstach. W ramach konferencji planowane są wykłady plenarne, sesje referatowe i plakatowe.


Szczegółowe zagadnienia:

  • Język emocji zarówno w znaczeniu metaforycznym, jak i dosłownym, tj. badania nad ekspresją językową emocji.
  • Psychologiczne badania różnych form ekspresji i ekspresywności emocjonalnej: językowej, niewerbalnej, parajęzykowej.
  • Konceptualizacja emocji i doświadczeń emocjonalnych w języku.
  • Mechanizmy, uwarunkowania i znaczenie wyrażania, rozpoznawania, odczytywania, rozumienia i regulacji emocji.
  • Problematyka wyrażania emocji w normie i patologii.

Przewodnicząca Komitetu Naukowego: dr hab. Barbara Gawda, prof. UMCS
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: dr Kalina Kosacka

Katedra Psychologii Emocji i Osobowości, Instytut Psychologii UMCS

    Data dodania
    7 stycznia 2020