Zebranie Młodej Kadry i Doktorantów WNoZiGP UMCS

 • Grupa docelowa
  MłodaKadra i Doktoranci WNoZiGP UMCS
 • Organizator
  Dziekan WNoZiGP UMCS
 • Miejsce
  Sala Rady Wydziału (301D)

W dniu 22 marca 2019 r. (piątek) o godz 15:30 w sali 301D (sala Rady Wydziału) odbędzie się zebranie Młodej kadry i doktorantów.

Porządek zebrania:
1. Zasady rozliczania środków z dotacji celowej (MKiD) z roku 2018,
2. Zasady ubiegania się o środki na rok 2019,
3. Sprawy bieżące.

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 360, ust. 2.):
"Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:
1) jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo
2) posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1."

dr hab. Irena A. Pidek, prof UMCS - Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

  Data dodania
  28 lutego 2019