Posiedzenie Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

  • Grupa docelowa
    Członkowie Rady Wydziału NoZiGP UMCS
  • Organizator
    Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
  • Miejsce
    s. 301D

Posiedzenie Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS